Oproep themanummer 11 en 30

Oproep themanummer 11 en 30

Wie kent ze niet? Voorouders, die in de achttiende eeuw geboren werden in de Kop van Overijssel, daar arbeid verrichtten in de turfindustrie, maar toch besloten om naar het zuiden van Friesland te vertrekken, omdat daar in die tijd nog volop werk was in de turfindustrie. Hele families trokken richting het zuiden van Friesland, stichtten daar hun eigen dorpen en trouwden meestal alleen met meisjes of jongens, die ook afkomstig waren uit de Kop van Overijssel. Vandaag de dag zijn nog steeds heel wat familienamen te herleiden naar het oorspronkelijke gebied waar zij vandaan kwamen. In Friesland zijn veel van deze families van turfgravers en turfbazen, en naar de verhalen van deze families is de redactie van 11 en 30 op zoek.

Turfgravers in actie

Het thema voor het themanummer (januarinummer 2024) van 11 en 30 is:

FRIEZEN MET VOOROUDERS UIT DE KOP VAN OVERIJSSEL (turfgravers en turfbazen)

Voorwaarden voor het themanummer:

  1. Mail uw inzending vóór 1 oktober 2023 naar .
  2. Uw artikel omvat, inclusief rechtenvrije illustraties van voldoende kwaliteit, maximaal vier pagina’s in 11 en 30; neem bij twijfel contact op met de redactie.
  3. Uw artikel heeft een relatie met ons afdelingsgebied: het gaat over voorouders, die daadwerkelijk in Friesland hebben gewoond en hun sporen hebben nagelaten in de Friese samenleving.
  4. Het artikel mag niet elders gepubliceerd zijn.