Oudste lid overleden

Oudste lid overleden

Onlangs kregen we het bericht dat Robert Spong op 95-jarige leeftijd is overleden. De heer Spong was niet alleen het oudste lid van onze afdeling, maar tevens het oudste lid van de NGV. Hij werd lid in november 1949 en dus vierde hij in 2019 zijn 70-jarig lidmaatschap. Hij was in totaal meer dan 72 jaar lid, werkelijk een unieke situatie!

Naar aanleiding van dit bijzondere jubileum verscheen in ons afdelingsblad van Bosch tot Bergen een interview met hem. Daarin sprak hij onder meer over zijn eigen familiegeschiedenis (waarvan de roots in Suriname en Engeland liggen) en over zijn onderzoek naar families in Bladel. Een kopie van dit artikel is hier te lezen.

Wij wensen zijn familie veel sterkte.