Apeldoorn

Geschiedenis

Geschiedenis van de NGV Afdeling Veluwe – (vanaf 1 januari 2002) Apeldoorn en omstreken.
Op maandag 6 maart 1995 wordt de afdeling Veluwe opgericht als afsplitsing van de afdeling Gelderland en als 31e afdeling van de NGV. Vergaderd werd in zalencentrum Regentessekerk in Apeldoorn. De vergadering wordt geopend dor de heer J.H. Kruijer, voorzitter van de afdeling Gelderland. De voorzitter van de NGV, de heer R.F. Vulsma installeert het voorlopig bestuur: J.P. Neefjes, voorzitter, F.C. Nelis, secretaris, P.L.A.M van den Hoek, penningmeester, leden: B.J. Van den Enk, J.H. Hamaker, E. de Jonge en A.A. Vlietstra. De kersverse voorzitter van de nieuwe afdeling bedankt het hoofdbestuur en de afdeling Gelderland voor hun bijdrage aan de oprichting. Voor de lezing geeft hij het woord aan de heer R.A.J. Dix, die binnenkort de heer Vulsma zal opvolgen als landelijk voorzitter. Onderwerp is diens avontuurlijke zoektocht naar zijn voorgeslacht en dat van naamgenoten – met diverse spellingswijzen o.a. Dix, Diks, Dieks, etc.
De afdeling Veluwe geeft in 1995 drie nieuwsbrieven uit met wetenswaardigheden en het programma van 1995; dat telt 5 lezingen en 1 excursie. Ultimo 1995 telt de afdeling 160 leden en 5 bijkomende leden (dat zijn leden die primair lid zijn van een andere afdeling en daarnaast van de Afdeling Veluwe).
In 1996 volgt de uitgave van het afdelingsblad “Genealogisch blad Veluwe”. Hierin worden ook verslagen van activiteiten en lezingen opgenomen, artikelen op genealogisch gebied en genealogiën. De redactie wordt gevormd door J.H. Hamaker en E. de Jonge. Een uitgebreid jaarverslag van 1996 is opgenomen in 1997 nummer 1.
Op de afdelingsjaarvergadering van 19 maart werd door de leden het bestuur gekozen: de heren A.A. Vlietstra, voorzitter, F.C. Nelis, secretaris, P.L.A.M. Van den Hoek, penningmeester en als leden J.H. Hamaker en E. de Jonge. Als afdelingsvertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering werd benoemd de heer J.H. Hamaker en als plaatsvervanger stelde B.J. Van den Enk zich beschikbaar. De voorzitter kreeg voorlopig de functie van CALS (Coördinator AfdelingsLedenService) welke later door J.G. De Fijter zou worden overgenomen; de secretaris kreeg tevens een taak als DIP (van de Dienst Informatie en Promotie).
De activiteiten zijn allemaal terug te vinden in de jaarverslagen, die werden opgenomen in de jaarlijkse nummers 1 van het afdelingsblad. Enkele bijzonderheden en bestuurswisselingen verdienen hier vermelding.
– Van 1997 tot 2001…. neemt de afdeling deel aan de Gelderse Contactdagen te Tiel.

 • Zaterdag 6 november 1998 deelname aan de Genealogische dag van de Kerk van J.C. van de Heiligen der Laatste Dagen (de mormonen) in hun gebouw aan de Boerhaavestraat hoek disonlaan.Vanaf 1998 komt de afdeling met enige regelmaat voor korte interviews op Omroep Apeldoorn in een programma van De Zonnegolf. Een kleine bibliotheek groeit gestaag.
 • Per 1 januari 2002 is de naam: NGV afdeling Apeldoorn en omstreken
 • Zaterdag 4 oktober 2003 deelname aan de Veluwedag van de Vereniging VeluwseGeslachten in Barneveld.
 • Op de afdelingsledenvergadering van april wordt J.W. (Jan) Limpers gekozen als voorzitter. In de loop van 2004 brengt J.W.G. (Jan) Netelbeek een afdelingswebsite in de lucht.
 • 2004: Door opheffing In februari van de afdeling Midden-Gelderland zijn de leden verdeeld over de afdelingen Kwqartier van Nijmegen, Apeldoorn en omstreken en Achterhoek. Apeldoorn e.o. kreeg de leden uit Dieren, Rheden en Rozendaal en Velp erbij en nog een aantal verspreide leden; in totaal 78. Met inbegrip van de overige mutaties nam het ledental dit jaar toe van 163 tot 226, waarvan respectievelijk 10 en 23 bijkomende leden.
 • In 2005 Powerpointpresentaties over genealogie in de bibliotheken van Eerbeek (6 april) en Twello (27 april). Inleiding genealogie voor Oudheidkundige Kring Voorst (november). Deelname aan Veluwse Voorouderdag op de landelijke archievendag samen met Veluwse Geslachten en CODA-Archief.
 • 2006: NGV 60 jaar. Viering in Utrecht. Thema voor Overijssel-Gelderland is werk en wonen.De afdeling kiest voor het presenteren van vier Gelderse kastelen en hun bewoners: Roosendaal, de Cannenburch, Het Oude Loo en Middachten. Presentaties op diverse informatiemarkten; Workshops Basis stamboomonderzoek in de CODA-bibliotheken Vosselmanstraat, De Maten, Zevenhuizen en Ugchelen.
 • 2007: Op uitnodiging van CODA geeft de afdeling in januari in CODA een cursus stamboomonderzoek van twee avonden.
 • 2008: In maart herhaling van de cursus stamboomonderzoek in CODA. Introductie-bijeenkomsten stamboomonderzoek in de bibliotheken Vosselmanstraat en De Maten.
 • 2009: voor de derde keer de cursus in CODA.
 • 2010: Als gevolg van de ophefffing van de afdeling IJssellanden wordt de afdeling per 1 januari uitgebreid met de postcodegebieden 7400-7429, 8000-8059, 8070-8099 en 8160-8199 en 79 leden, waarvan 40 uit Zwolle, 16 uit Deventer en kleinere aantallen uit Meppel, Colmschate, Olst, Schalkhaar, Raalte, Rijssen, Nijverdal, Hengelo (Ov), Haatem, Nunspeet, Elburg, ‘t Harde, Wezep, Heerde en Vierhouten. Het ledental komt daarmee op 289, warvan 19 als bijkomend lid.
 • 2010: Ook dit jaar de cursus in CODA. In het leercentrum van Seniorweb workshops Aldfaer (genealogieprogramma) voor beginners en gevorderden op 16 resp. 23 oktober. Samenwerking met de Hobby Computer Club (HCC): de leden krijgen over en weer informatie over de activiteiten.
 • 2011: Voor de vijfde en laatste keer de cursus in CODA (in februari). In oktober een volgeboekte workshop Aldfaer. Deelname aan de Dag van de Regionale Geschiedenis en Cultuur in Kampen op 29 oktober.
 • 2012: Deelname aan Vooroudermarkt van de jubilerende afdeling Achterhoek en Liemers in ‘t Brewinc te Doetinchem (september). In oktober deelname aan de Dag van de Ouderen, georganiseerd door het Contactorgaan Apeldoornse Ouderenorganisaties in CSG Sprengeloo.
 • 2013: In november deelname aan de Twentse Voorouderdag te Hengelo (Ov).
 • 2014: Opnieuw deelname aan de Voorouderdag in Doetinchem en de Dag van de Ouderen in Apeldoorn. Presentatie in november over de NGV en genealogie in appartementencomplex ‘De Stadhouder’ in Apeldoorn.
 • 2015: In oktober deelname aan Genealogisch-histrische markt in het gemeentehuis van Barneveld ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van de Vereniging Veluwse Geslachten. Ook in oktober de Apeldoornse Voorouderdag in CODA.2016
 • 2016: Op de Afdelingsledenvergadering in april wordt als opvolger van Jan Limpers gekozen als voorzitter: Hans Stoter.
 • 2017: per 1 januari telt de afdeling 237 leden, waarvan 17 bijkomend. Op 6 april verschijnt nummer 1 van de 22e jaargang van het afdelingsblad. Helaas blijkt dit ook het laatste nummer te zijn. In de convocatie voor de afdelingsledenvergadering van april staat onder Bestuursverkiezing, dat penningmeester Henk Weltje per 1 januari 2017 heeft bedankt als lid van de NGV en dat secretaris Frans Nelis en lid Mario Prudon aftredend zijn en niet herkiesbaar.Het bestuur heeft nog geen kandidaat-bestuursleden kunnen vinden. Dat lukt ook daarna niet en dan neemt het hoofdbestuur de leiding van de afdeling waar. De leden kiezen Carla Scholten als vertegenwoordiger naar de Algemene Vergadering en Hans Stoter als plaatsvervanger. De afdelingsledenvergadering van november wordt geleid door landelijk voorzitter Peter de Bruin. Hij ziet Apeldoorn als steunpunt binnen een afdeling Nederland. Secretaris Arie van Herk als contactpersoon en Jan Deinert als coördinator in Apeldoorn. Bijeenkomsten samen met HCC volgens voorstel van Frans Goedemondt, die lid van zowel NGV als HCC is en binnen HCC de groep Apeldoorn-genealogie leidt. NGV-leden kunnen dus ook 10 keer per jaar naar de bijeenkomsten van HCC-genealogie op de eerste donderdag van de maand in DOK-Zuid.
 • 2018: op 23 april 2018 is er nog een afdelingsledenvergadering in ‘De Duiker’ in Ugchelen onder voorzitterschap van Peter de Bruin. De in november gemaakte afspraken worden bevestigd. Intern zal het steunpunt Apeldoorn van de afdeling NGV-NAT worden aangeduid als NLD-APD.
 • In het vervolg kunnen de leden de bijeenkomsten van de HCC genealogie bezoeken.
  De afgelopen jaren zijn er ook meerdere excursies geweest
  1996, februari: Verenigingscentrum NGV te Naarden
  1997, mei: Gemeentearchief Apeldoorn
  1998, mei: Verenigingscentrum NGV te Naarden
  2006, april: Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
  2007, april Centraal Bureau voor Genealogie te Den Haag
  2007, mei Verenigingscentrum NGV te Weesp
  2008, april: Amsterdams Archief in gebouw De Bazel in de Vijzelstraat
  2008, mei: Verenigingscentrum NGV te Weesp
  2009, mei: Verenigingscentrum NGV te Weesp
  2009, november: Kadastermuseum te Arnhem (Elden)
  2011, april: Regionaal Archief Zutphen
  2012, mei: Koninklijke Bibliotheek, Den Haag
  2013, mei: Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed te Amersfoort
  2014, april: Gelders Archief te Arnhem
  2015, april: CODA Archief te Apeldoorn
  Voor meer informatie over de geschiedenis verwijzen wij graag naar de oude afdelingsbladen

Frans Nelis en Harry Diks, 23-1-2024