NGV Afdelingen

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website en/of webpagina’s van NGV Achterhoek de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na enige tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. De gegevens op de website van NGV Achterhoek kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd.

NGV Achterhoek is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de website en/of webpagina’s van NGV Achterhoek. De afdeling wijst hierbij aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen.

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie. NGV Achterhoek geeft geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de
gevolgen van het gebruik daarvan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, het gebruik van de website en het niet foutloos en ononderbroken functioneren, wordt door NGV Achterhoek nadrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites of bronnen die geen eigendom zijn van NGV Achterhoek zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. NGV Achterhoek is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. NGV Achterhoek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen of beschikbaarheid daarvan. NGV Achterhoek is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.
Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGV Achterhoek. Het is verboden de website of delen ervan te kopiëren of te hergebruiken.