NGV Kwartier van Nijmegen

Kwartier van Nijmegen

Overlijden Gerrit Fronik

Op 18 maart jl. is plotseling onze oud-voorzitter Gerrit Fronik overleden.

Gerrit werd op 17 oktober 1941 geboren in Amsterdam. Hij was tot 2005 directeur van basisschool De Sterredans te Nijmegen en was voorzitter van de afdeling Kwartier van Nijmegen van 2014 t/m 2017. Naast een aantal andere activiteiten was Gerrit tevens voorzitter van Koor Eigenwijs te Molenhoek.

Op 9 maart jl. bezocht Gerrit nog onze afdelingsavond. Wij hebben hem leren kennen als een beminnelijk mens en zijn dankbaar voor wat hij heeft betekend voor de afdeling.

Wij wensen de nabestaanden sterkte bij het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur NGV afdeling Kwartier van Nijmegen

————————————————————————-

Het werkgebied van de afdeling Kwartier van Nijmegen bestrijkt de regio rond Nijmegen, het Land van Maas en Waal en het gebied ten noorden van Nijmegen (incl. Arnhem).

U bent welkom op onze maandelijkse afdelingsavonden. In de meeste gevallen wordt een lezing verzorgd over een voor genealogen interessant onderwerp, maar u kunt ook terecht met uw onderzoeksvragen. Locatie: Wijkcentrum Dukenburg (zaal 0.09), Meijhorst 7039, 6537 EP Nijmegen (NS station Dukenburg, buslijn 331, halte Meijhorst sporthal). De avonden zijn vrij toegankelijk voor NGV leden en niet-leden. Voor de komende lezing(en) gaat u naar https://www.ngv-afdelingen.nl/nym/agenda/

Viermaal per jaar ontvangen de leden van de afdeling ons afdelingsblad, u vindt op de NGV site doorzoekbare edities (ga ingelogd naar ‘Collecties’ > ‘Tijdschriften’ > ‘Afdelingstijdschriften’). Maandelijks verzenden we een nieuwsbrief, waarop ook niet-leden zich kunnen abonneren.

Onze bibliotheek is ondergebracht bij het Regionaal Archief Nijmegen. Op https://studiezaal.nijmegen.nl/ kunt de collectie doorzoeken, vink ‘Bibliotheek’ aan en filter op ‘NGV, afdeling Kwartier van Nijmegen’

Tweemaal per jaar wordt een cursus Familiegeschiedenis georganiseerd, voor inlichtingen mailt u naar . Leden van de Werkgroep GensDataPro komen regelmatig bijeen, zie de Agenda voor data en de locatie. Vanaf oktober 2023 organiseert de afdeling een schoolproject Familiegeschiedenis voor basisschool-leerlingen (bovenbouw). Daarnaast kunnen geïnteresseerden terecht tijdens inloopsessies (‘Stamboomcafé’s’), zie de Agenda voor data en locaties.

De eerstvolgende afdelingsavond is op 14 mei, aanvang 20:00 uur. Conny van der Eijnden verzorgt de lezing ‘De herkomst en betekenissen van voor- en achternamen’.