NGV Zeeland

Agenda

Algemene Ledenvergadering afd. Zeeland

Datum: 15 april 2023
Tijd: 14:00 - 14:30
Locatie: Dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

De stukken voor deze vergadering zult u tijdig toegestuurd krijgen.

Na de ALV zal aansluitend de voordracht “Zeeuwen gezocht….en gevonden” plaatsvinden.

Voordracht “Zeeuwen gezocht…..en gevonden”

Datum: 15 april 2023
Tijd: 14:30 - 16:30
Locatie: dorpshuis De Vroone, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

Zeeuwen gezocht … en gevonden, voordracht door mevr. Y. Jansen-Linse
Pas vrij laat in mijn genealogisch onderzoek kwam ik tot de ontdekking hoeveel Zeeuwse voorouders ik had. Door eigen onderzoek in het archief, door familieoverleveringen, publicaties en websites is er een goed, hoewel nog steeds niet compleet, overzicht ontstaan.
Door deze naspeuringen, en het opduikelen van artikelen bleek dat van een specifiek echtpaar Sneevliet rond 1700 naast mijn oma Adriana Otte twee bekende Nederlanders afstammen.
Over mijn onderzoeksresultaten en over verschillende voorouders, naast opvallende afstammingen, wil ik in mijn verhaal meer vertellen.

De voordracht zal voorafgegaan worden door een korte ledenvergadering.

Voorjaars AV-vergadering

Datum: 22 april 2023
Tijd: 11:00 - 15:00
Locatie: Dorpshuis, Rijneiland 7, Odijk

Voor afgevaardigden van de afdelingen. Ook toegankelijk voor leden. Het hoofdbestuur brengt haar jaarverslag uit en legt onder overlegging van de nodige bescheiden, rekening en verantwoording af over het in het afgelopen verenigingsjaar gevoerde bestuur. In de weken hieraan vooraf gaan de ALV-vergadering van de afdelingen.

Voordracht “Uitleg over en demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe NGV website en de toekomstige ontwikkelingen”.

Datum: 3 juni 2023
Tijd: 14:00 - 16:30
Locatie: dorpshuis "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

Uitleg over en demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe NGV website en de toekomstige ontwikkelingen
De voordracht gaat over de website waar alle collecties van de NGV verzameld zijn. Dat zijn alle afdelingsbladen, Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift, maar bijvoorbeeld ook lakzegels, catalogi van boeken en een lijst van alle tijdschriften die we hebben. Ook plaatsen de afdelingen steeds meer bestanden op hun afdelingspagina. De afdeling Zeeland heeft de inhoud van een aantal Zeeuwse genealogische CD-roms op de afdelingspagina gezet.
Maja is sinds 2014 lid van de redactie van Gens Nostra, eerst als eindredacteur en later als webmaster. Ze is de website begonnen met het verzamelen en digitaliseren van alle nummers van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift. Daarna heeft ze de website uitgebreid met alle verzamelingen die in Bunnik te vinden zijn. Vooral de mogelijkheid om veel bestanden in één keer te doorzoeken maakt deze website bijzonder nuttig.
Natuurlijk is het nog niet af, dat zal nog wel even duren, en er komt ook steeds weer wat bij. Maja neemt je mee op een rondleiding door de website en laat je zien hoe je kunt zoeken. Er kunnen vragen over de website worden gesteld.
Er zal een folder uitgedeeld worden met relevante informatie over inloggen en hulp bij problemen.

De toegang is gratis voor leden en belangstellenden

Famillemant 2023

Datum: 10 juni 2023
Tijd: 10:00 - 17:00
Locatie: Nationaal Archief Den Haag

Famillement is het grootste evenement op het gebied van familiegeschiedenis en genealogie in Nederland. Vanwege het succes wil het CBG Famillement nu jaarlijks organiseren, steeds met andere erfgoedorganisaties. In 2023 werkt het CBG samen met het Nationaal Archief in Den Haag. Het thema is dit keer: 𝗥𝗲𝗶𝘇𝗶𝗴𝗲𝗿𝘀.
Het Nationaal Archief ligt naast het station Den Haag Centraal. Er is een zijuitgang waarna het nog 50 m. lopen is naar de ingang van het NA.
Parkeren in het gebied rond het NA is betaald parkeren en mogelijk is het er erg druk.
Advies is om met de trein aan te komen. Dit kan door de reis helemaal per trein te maken of in de buurt van Den Haag een station te zoeken met een P&R.

Najaars Voorzittersoverleg

Datum: 16 september 2023
Tijd: 11:00 - 15:00
Locatie: Dorpshuis, Rijneiland 7, Odijk

Overleg Hoofdbestuur met de voorzitters van de afdelingen.

Voordracht: “Het nut van oude belastingregisters bij genealogisch onderzoek

Datum: 7 oktober 2023
Tijd: 14:00 - 16:30
Locatie: dorpshuis "De Vroone", C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

dhr. Aad Verouden zal deze middag een voordracht houden met de titel “Het nut van oude belastingregisters bij genealogisch onderzoek”.
We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders. Vervolgens doen we onderzoek in de burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters.
Tot ca 1800 kun je dan nog vrij zeker zijn dat je over de juiste gegevens beschikt. Maar naarmate we verder vóór dit jaartal geraken, krijgen we steeds meer te maken met vele soorten interpretatieproblemen.

Je moet wel sterk in je schoenen staan om aan de verleidingen van waarschijnlijkheden en zogenaamde logische conclusies weerstand te bieden. Ik kan daar als geen ander over meepraten. Gedurende bijna 50 jaar genealogisch onderzoek ben ik er ook een aantal malen op een vreselijke manier ingetuind. Dank zij mijn ervaringen als inspecteur bij de rijksbelastingdienst ben ik altijd weer op het juiste genealogische pad teruggekomen.

Het is algemeen bekend dat in veel bronnen, welke wij thans als grondslag nemen voor genealogisch onderzoek, nogal nonchalant is omgesprongen met feitelijkheden. Iemands naam werd opgeschreven zoals men hem hoorde uitgesproken worden. Dat betekent dat in dezelfde plaats de dominee of pastoor er een andere schrijfwijze op na hield dan de notaris of de schepenen, die de betrokkene soms onder een geheel andere naam kenden.
Ook kwam het regelmatig voor dat mijnheer A in zijn geboorteplaats met zijn vaders familienaam werd aangeduid maar in de plaats waar zijn moeder vandaan kwam, heel gewoon de familienaam van zijn moeder kreeg toebedeeld.
Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je daar meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan?

Het antwoord is verrassend eenvoudig: allerlei soorten belastingregisters.
Door de eeuwen heen gold voor alle belastingadministraties een ijzeren wet:Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen fluiten.

Of het nu om kohieren van de 100e penning of quotisatieregisters ging, cijns-, tiend-, pacht- of leenregisters, de klerk die de namen en feiten moest te boek stellen, probeerde zoveel mogelijk details weer te geven. Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak verrassende nieuwe inzichten.
Mijn ervaring is, dat veel vastgelopen onderzoeken via het een of andere belastingboek kunnen worden vlotgetrokken. Tijdens mijn lezing zal ik een aantal voorbeelden geven van verschillende families die zo een flink stuk verder terug in de tijd konden worden gebracht.

Landelijk NGV evenement

Datum: 7 oktober 2023
Tijd: 10:00 - 18.00
Locatie: Utrecht

De NGV organiseert een landelijk evenement in samenwerking met de afdeling Utrecht die dan haar 75-jarig bestaan viert. Het hoofditem is het levensverhaal van komiek, zanger, acteur en schrijver Rijk de Gooijer. Het volledige programma volgt nog, met definitieve informatie over plaats, tijd, en verdere inhoud.

Open Dag Zeeuws Archief

Datum: 4 november 2023
Tijd: 10:00 - 16:00
Locatie: Zeeuws Archief, Hofplein 16, 4331 CK Middelburg

Open Dag Zeeuws Archief, meer informatie volgt nog.

ALV met aansluitend voordracht

Datum: 11 november 2023
Tijd: 14:00 - 16:30
Locatie: dorpshuis "De Vroone", ”, C.D. Vereekestraat 74, 4421 CE Kapelle

De Algene Ledenvergadering gaat vooraf aan de landelijke AV van 18 november. Over de voordracht volgt later nog informatie