Datum: 6 april 2024
Tijd: 14.00 - 16.30 uur
Locatie: Dorpshuis De Vroone te Kapelle
Voordracht van mw. Conny van den Eijnden:
Het onderwerp is: Onwelvoeglijke, bespottelijke en bijzondere familienamen.