NGV Achterhoek & Liemers

HOME

                                                                                                                                                    “ ’t Gif moar enen Achterhook
                                                                                                                                                       Den Gelderschen, den echten”
                                                                                                                                                                    Bernard Stegeman(1877-1952)

Welkom

De afdeling Achterhoek en Liemers is er voor ieder met voorouders uit Gelderland ten oosten van Rijn en IJssel.
Onze afdeling biedt veelvormige genealogische informatie uit Oost-Gelderland voor leden en niet-leden. Wel
krijgen leden voorrang bij inschrijvingen voor workshops en cursussen en worden zij persoonlijk geïnformeerd
over bijeenkomsten en andere activiteiten. 

Na de tijd van de corona-crisis is een echt bestuur van de afdeling Achterhoek en Liemers helaas niet
meer van de grond gekomen . Gelukkig konden de cursussen GensDataPro en Paleografie wel weer
(met veel succes) gestart worden.
Samen met het landelijk bestuur hebben enkele leden in 2023 geprobeerd weer afdelingsactiviteiten
te ontwikkelen. Dat resulteerde tot nu in een eerste goed bezochte bijeenkomst in Vorden op 14
oktober 2023 en een lezing over DNA en genealogie op 22 maart 2024 in Wehl.

Voor de communicatie naast de nieuwsbrief wordt nu ook deze NGV-afdelingswebpagina opgetuigd.
Om goed verder te kunnen gaan hebben we nog minstens 2 leden nodig. Kom daarover eens praten
op een bijeenkomst of informeer bij de leden die nu onder het kopje BESTUUR op deze site staan.