NGV Achterhoek & Liemers

HOME

                                                                                                                                                    “ ’t Gif moar enen Achterhook
                                                                                                                                                       Den Gelderschen, den echten”
                                                                                                                                                                    Bernard Stegeman(1877-1952)

Welkom

De afdeling Achterhoek en Liemers is er voor ieder met voorouders uit Gelderland ten oosten van Rijn en IJssel. Onze afdeling biedt veelvormige genealogische informatie uit Oost-Gelderland voor leden en niet-leden. Wel krijgen leden voorrang bij inschrijvingen voor workshops en cursussen en worden zij persoonlijk geïnformeerd over bijeenkomsten en activiteiten. 

Na de “corona-tijd” kon een bestuur van de afdeling Achterhoek en Liemers helaas niet meer gevormd worden . Gelukkig konden de cursussen genealogie en paleografie wel weer (met veel succes) gehouden worden. Op initiatief van en samen met het hoofdbestuur hebben nu enkele leden plannen gemaakt voor nieuwe afdelingsactiviteiten. Dat resulteerde vooreerst in een bijeenkomst in Vorden op 14 oktober 2023 en een goed bezochte lezing over DNA en genealogie op 22 maart 2024 in Wehl.

Om verder te kunnen is hulp en versterking van ten minste twee van u echt dringend nodig. Belangstelling of meer weten? Spreek een van de organisatoren aan op een van de komende bijeenkomsten of stuur een berichtje aan de voortrekkers, waarvan de namen voorlopig onder het kopje BESTUUR op deze site staan.