NGV Amsterdam

Afdelingsblad Amstelland

Vier maal per jaar verschijnt ons afdelingsblad Amstelland.

De redactie bestaat uit:

  • H.R.M. Bovenkerk
  • W. Furrer-Kroes
  • Hans Clever
  • E. van der Velden (eindredacteur)

U kunt kopij aanleveren door een email te sturen naar Redactie Amstelland

Kopij het liefst aanleveren als platte tekst, dus zonder opmaak. Foto’s en dergelijke separaat meesturen als jpg-bestand.

2024

ASD_Amstelland 133 maart 2024

2023

ASD_Amstelland 129 februari 2023ASD_Amstelland 130 april 2023ASD_Amstelland 131 september 2023ASD_Amstelland 132 oktober 2023

2022

ASD_Amstelland 125 februari 2022ASD_Amstelland 126 april 2022ASD_Amstelland 127 september 2022ASD_Amstelland 128 november 2022

2021

ASD_Amstelland 121 februari 2021ASD_Amstelland 122 mei 2021ASD_Amstelland 123 september 2021ASD_Amstelland 124 november 2021

2020

ASD_Amstelland 117 februari 2020ASD_Amstelland 118 april 2020ASD_Amstelland 119 augustus 2020ASD_Amstelland 120 november 2020