NGV Amsterdam

Hoe begin je met genealogie

De volgende in ons bezit zijnde boeken worden de beginnende genealogisch onderzoeker aangeraden als ondersteuning bij de eerste stappen in het genealogisch onderzoek. Als lid kunt U deze boeken lenen uit onze bibliotheek.

Wilt U een boek lenen, stuur dan een email naar .

Een volledige boekenlijst van onze bibliotheek staat hier.

Voorouders in beeld, Stamboom en familiegeschiedenis (boek 207)
Dit zeer overzichtelijke en rijk geïllustreerde boek uit 1997 van de Stichting Teleac/NOT en het Centraal Bureau voor Genealogie beschrijft uitgebreid van vele bronnen de bedoeling, de inhoud en de tijdsperiode.

Voorouders gezocht (boek 070)
Dit overzichtelijke boek bevat een algemene inleiding, een beschrijving van stamboom, parenteel, stamreeks en kwartierstaat, een overzicht van archieven en andere bronnen, waar die te vinden zijn en hun betrouwbaarheid, een tabel voor de omrekening van de republikeinse kalender naar de normale kalender en een overzicht van verenigingen, ed. Tevens worden vele tips gegeven om de gewenste informatie te vinden.

Beknopte genealogische gids voor Nederland, Woordenboekje (boek 186)
Dit boekje bevat een verklarende woordenlijst voor genealogische begrippen.

Dagen, maanden, jaren, Tijdrekenkunde in kort bestek (boek 52)
Dit boek bevat een praktische handleiding voor de juiste omzetting van data uit het verleden naar de hedendaagse kalender.

Latijn bij genealogisch onderzoek (boek 184)
Dit boek bevat een lijst van Latijnse woorden (en hun Nederlands equivalent), die men in b.v. (RK) DTB-registers kan aantreffen.