NGV Hollands Noorderkwartier

Welkom

Welkom op onze web-site

NGV afd. Hollands Noorderkwartier Hollands Noorderkwartier (HNK) is een regionale afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging en omvat het gebied in Noord Holland met de plaatsen die met de volgende postcodes beginnen: 170*, 172*, 174*, 180*, 193* en verder de postcodes 1901, 1902, 1903 en 1906, 1921, 1489 en 1851.
Doelstelling:

De NGV heeft als doel o.a. het bevorderen van de beoefening van de genealogie. De in Nederland woonachtige leden zijn lid van een regionale afdeling. De indeling gebeurt in het algemeen automatisch, je wordt ingedeeld bij de afdeling, in de regio waarin je woont. Op verzoek kan je worden ingedeeld bij een afdeling naar eigen keuze. Je kunt je ook als (bijkomend)-lid van meerdere afdelingen laten inschrijven.
Hoe je lid kunt worden en de kosten van een lidmaatschap staat uitgebereid op de web-site van de NGV op pagina: ‘Lid worden

Je bent van harte welkom!

Het bestuur van de afdeling Hollands Noorderkwartier.
Genealogisch onderzoek is een activiteit die je meestal individueel uitvoert.
Toch is het een goede zaak contact te hebben met andere genealogen.
·De afdeling geeft 3 tot 4x per jaar een afdelingenblad uit. Hierin staan naast artikelen van leden op o.a. genealogisch gebied, ook de afdelingsavonden aangekondigd.
·Om het onderlinge contact te bevorderen organiseert de afdeling bijeenkomsten, waar lezingen over diverse voor genealogen relevante onderwerpen worden gegeven.
Je kunt andere genealogen ontmoeten, ze om advies vragen en ervaringen met ze uitwisselen.
Ook niet-leden zijn er welkom neem dus gerust een geïnteresseerde bekende, vriend of vriendin mee.