Voortgang opbouw website HNK

Voortgang opbouw website HNK

(6-10-2022) De WEB-site wordt momenteel opgebouwd.

De inhoud en de navigatie wordt in de komende tijd aangebracht en voor raadpleging geschikt gemaakt.

(02-12-2022) De navigatie van de eerste (reconstructie van:) Afdelings pagina’s is aangebracht. De pagina: Afdelingsblad en de Pagina’s (Afdelings-) Blad ON-lne en (Afd. blad-) Familienamen Index zijn nu via het menu AFDELING, voor bezoekers van onze afdelingswebsite bereikbaar.

(23-12-2022) De WEB-site is aangevuld met pagina’s waarop de Kwartierstatenboeken 1 t/m 5 ON-line bereikbaar zijn. Verder is de Index op de daarin voorkomende familienamen nu ook te raadplegen.
De navigatie van het menu-item AFDELING is aangepast en geeft nu toegang tot de publicaties van de afdeling HNK.
Het tab-blad BESTUUR, oorspronkelijk onder het menu-item AFDELING is verplaatst naar het menu-item CONTACT