NGV Hollands Noorderkwartier

HNK-afdelingsblad

Afdelingsblad

Hollands Noorderkwartier is een uitgave van de gelijknamige afdeling van de Nederlandse Genealogische Vereniging (NGV) en verschijnt drie à vier keer per jaar. NGV-leden, ingedeeld als lid van HNK, ontvangen het blad gratis thuis.

Abonnement HNK-afdelingsblad.

NGV-leden buiten het verzorgingsgebied van HNK kunnen zich als ‘bijkomend lid’ van HNK opgeven bij de secretaris van de NGV, via postbus 50, 3880 CB Bunnik.

De daarvoor geldende contributie­toeslag kan je vinden op de NGV pagina: Lid worden.

NIET-NGV-leden kunnen zich ook op het blad abonneren voor € 12,50 per jaar (incl. verzendkosten).
Betaling te storten op bankrekeningnummer NL02INGB0000547064 t.n.v. Nederlandse Genealogische Vereniging, o.v.v.:
Abonnement HNK afdelingsblad en uw volledige adres.

Losse nummers € 2,50 (excl. verzendkosten).


Voorbeeld van het afdelingsblad van Holl. NoorderKwartier

Wil je weten wat er zoal in onze afdelingsbladen wordt gepubliceerd?

Kijk dan eens onder: Afd. blad ON-Line
Daar kun je de afleveringen van een groot aantal jaargangen van ons afdelingsblad zelf inzien.

Je kunt ook in de  Index Fam. namen Afd. bladen 1-100  nazoeken of er in deze afdelingsbladen familienamen voorkomen die voor jouw onderzoek interessant kunnen zijn.