Agenda van voordrachten tot en met oktober 2023

Agenda van voordrachten tot en met oktober 2023

Beste leden,

Hierbij zend ik u een overzicht van de komende bijeenkomsten met een voordracht in juni en oktober. Als altijd worden deze bijeenkomsten gehouden in het mfc De Vroone, C.D. Vereekenstraat 74, 4421 CE Kapelle. De aanvang van de bijeenkomst is weer om 14,00 u. Belangstellende niet-leden zijn altijd welkom.

-0-0-0-0-

Zaterdag 3 juni 2023 een bijeenkomst met een voordracht van Maja Westhoff, contentbeheerder/webredacteur van de NGV website.

Uitleg over en demonstratie van de mogelijkheden van de nieuwe NGV website en de toekomstige ontwikkelingen

De voordracht gaat over de website waar alle collecties van de NGV verzameld zijn. Dat zijn alle afdelingsbladen, Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift, maar bijvoorbeeld ook lakzegels, catalogi van boeken en een lijst van alle tijdschriften die we hebben. Ook plaatsen de afdelingen steeds meer bestanden op hun afdelingspagina. De afdeling Zeeland heeft de inhoud van een aantal Zeeuwse genealogische CD-roms op de afdelingspagina gezet.

Maja is sinds 2014 lid van de redactie van Gens Nostra, eerst als eindredacteur en later als webmaster. Ze is de website begonnen met het verzamelen en digitaliseren van alle nummers van Gens Nostra en het Heraldisch Tijdschrift. Daarna heeft ze de website uitgebreid met alle verzamelingen die in Bunnik te vinden zijn. Vooral de mogelijkheid om veel bestanden in één keer te doorzoeken maakt deze website bijzonder nuttig.

Natuurlijk is het nog niet af, dat zal nog wel even duren, en er komt ook steeds weer wat bij. Maja neemt je mee op een rondleiding door de website en laat je zien hoe je kunt zoeken. Er kunnen vragen over de website worden gesteld.

Er zal een folder uitgedeeld worden met relevante informatie over inloggen en hulp bij problemen.

Dit is voor u dé mogelijkheid om vragen oveer de nieuwe website te stellen. Ook kunnen er vragen over de afdelingspagina worden beantwoord door de webredacteur

-0-0-0-0-

Zaterdag 7 oktober 2023 een bijeenkomst met een voordracht van dhr. Ad Verouden.

Het nut van oude belastingregisters bij genealogisch onderzoek

We beginnen allemaal met het trouwboekje van onze ouders of grootouders. Vervolgens doen we onderzoek in de burgerlijke stand en in de bevolkingsregisters.

Tot ca 1800 kun je dan nog vrij zeker zijn dat je over de juiste gegevens beschikt. Maar naarmate we verder vóór dit jaartal geraken, krijgen we steeds meer te maken met vele soorten interpretatieproblemen.

Je moet wel sterk in je schoenen staan om aan de verleidingen van waarschijnlijkheden en zogenaamde logische conclusies weerstand te bieden. Ik kan daar als geen ander over meepraten. Gedurende bijna 50 jaar genealogisch onderzoek ben ik er ook een aantal malen op een vreselijke manier ingetuind. Dankzij mijn ervaringen als inspecteur bij de rijksbelastingdienst ben ik altijd weer op het juiste genealogische pad teruggekomen.

Het is algemeen bekend dat in veel bronnen, welke wij nu als grondslag nemen voor genealogisch onderzoek, nogal nonchalant is omgesprongen met feitelijkheden. Iemands naam werd opgeschreven zoals men hem hoorde uitgesproken worden. Dat betekent dat in dezelfde plaats de dominee of pastoor er een andere schrijfwijze op na hield dan de notaris of de schepenen, die de betrokkene soms onder een geheel andere naam kenden.

Ook kwam het regelmatig voor dat mijnheer A in zijn geboorteplaats met zijn vaders familienaam werd aangeduid maar in de plaats waar zijn moeder vandaan kwam, heel gewoon de familienaam van zijn moeder kreeg toebedeeld.

Zolang je maar over keiharde DTB-gegevens beschikt, kom je daar meestal nog wel uit. Maar als die ontbreken, wat dan?

Het antwoord is verrassend eenvoudig: allerlei soorten belastingregisters. Door de eeuwen heen gold voor alle belastingadministraties een ijzeren wet: Zorg dat de tenaamstelling juist is, anders kun je naar je centen fluiten.

Of het nu om kohieren van de 100e penning of quotisatieregisters ging, cijns-, tiend-, pacht- of leenregisters, de klerk die de namen en feiten moest te boek stellen, probeerde zoveel mogelijk details weer te geven. Daardoor geeft een kijkje in dit soort registers vaak verrassende nieuwe inzichten.

Mijn ervaring is, dat veel vastgelopen onderzoeken via het een of andere belastingboek kunnen worden vlot getrokken. Tijdens mijn lezing zal ik een aantal voorbeelden geven van verschillende families die zo een flink stuk verder terug in de tijd konden worden gebracht.

-0-0-0-0-

Vacatures bestuursleden

Een vereniging is van, voor en door de leden. Hiermee wordt aangegeven dat het niet alleen gaat om lid te zijn maar ook om in de vereniging actief te zijn. In het afdelingsbestuur is ruimte voor nog enkele bestuursleden in een team met een goede onderlinge sfeer. Het bestuur komt 2-3 maal per jaar bijeen, verder is er intensief mailcontact. Ieder bestuurslid heeft een eigen taak. Tegenwoordig vergadert het bestuur in de middag -en zo lang het nog mogelijk is- bij hotel Terminus in Goes. Deze plek is goed bereikbaar per OV. Ook zijn er vlak bij parkeerfaciliteiten. Verder wordt van de bestuursleden verwacht zo vaak mogelijk aanwezig te zijn bij activiteiten van de afdeling. Bij de huidige krappe bezetting ziijn dat 4-5 bijeenkomsten in Kapelle en de Open Dag van het Zeeuws Archief in november. Informatie over de vacaturen kunnen worden opgevraagd bij de secretaris Evert B. Beket, 0633655611 of per mail secretaris-zld@secretaris-zld.

Het bestuur hoopt u weer op 3 juni te ontmoeten bij het gratis kopje koffie.

met vriendelijke groeten,

Evert B. Beket, secretaris