NGV Zaanstreek-Waterland

Home

Beste genealogievrienden,

Hierdoor nodigen wij jullie uit voor een korte Afdelingsledenvergadering van de NGV Zaanstreek-Waterland op donderdagavond 19 mei 2022 in activiteitencentrum Dirk Prins.

De reden voor deze Afdelingsledenvergadering betreft de herstart van de Afdeling Zaanstreek Waterland als zelfstandige afdeling en de verkiezing van een afdelingsbestuur.

Naast dit officiële gebeuren zal er ook een zeer interessante lezing worden gegeven door de heer Loek Zoon van het Waterlands Archief over het Rampjaar 1672 en de daarmee gepaarde gaande vluchtelingenstroom naar onze regio.

De bijeenkomst start om 20:00 uur met het officiële gedeelte onder leiding van een lid van het Hoofdbestuur van de Nederlandse Genealogische Vereniging. Hierbij zal de herstart van de Afdeling worden voorgesteld met de volgende kandidaten voor het Afdelingsbestuur:

René Bont – Voorzitter, afgevaardigde voor de AV
Lydia de Vries – Secretaris, plv. afgevaardigde voor de AV
Aad Lourens – Penningmeester
Gerard Beerman – Algemeen bestuurslid en PR en Communicatie
Lia de Haan – Algemeen bestuurslid

Als u ook belangstelling heeft voor deelname aan het bestuur, dan horen wij dit graag en kunt u zich bij het hoofdbestuur via kandidaat stellen, waarbij u dient aan te geven voor welke functie u belangstelling heeft. Ook mensen, die willen meehelpen bij de organisatie van bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Na dit officiële gedeelte volgt rond 20:30 uur de lezing van de heer Loek Zoon, historicus bij het Waterlands Archief, over het Rampjaar 1672, waarvoor dit jaar een herdenking wordt georganiseerd met allerlei activiteiten en evenementen https://rampjaarherdenking.nl/

Titel lezing: Het rampjaar 1672 en de gevolgen voor de regio Waterland

Plaats: Wijkcentrum Dirk Prins. A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam
Datum: 19 mei 2022
Toegang vrij: Aanvang: 20:00 uur. Zaal open: 19:30 uur.

Werkgroep Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging:
Gerard Beerman, René Bont, Lia de Haan, Aad Lourens en Lydia de Vries

Voor meer informatie: