NGV Zaanstreek-Waterland

Deze website in ontwikkeling.

Beste genealogievrienden,

Hierbij zal de herstart van de Afdeling worden voorgesteld met de volgende kandidaten voor het Afdelingsbestuur:

René Bont – Voorzitter, afgevaardigde voor de AV
Lydia de Vries – Secretaris, plv. afgevaardigde voor de AV
Aad Lourens – Penningmeester
Gerard Beerman – Algemeen bestuurslid en PR en Communicatie
Lia de Haan – Algemeen bestuurslid

Als u ook belangstelling heeft voor deelname aan het bestuur, dan horen wij dit graag en kunt u zich bij het hoofdbestuur via kandidaat stellen, waarbij u dient aan te geven voor welke functie u belangstelling heeft. Ook mensen, die willen meehelpen bij de organisatie van bijeenkomsten zijn van harte welkom.

Eerstvolgende bijeenkomst is 29 september 2022

Wij verzorgen dan een stamboomcafé, voorafgaand een leuke lezing.

Plaats: Wijkcentrum Dirk Prins. A.G. Verbeekstraat 35, 1501 RM Zaandam

Toegang vrij: Aanvang: 20:00 uur. Zaal open: 19:30 uur.

Werkgroep Zaanstreek-Waterland van de Nederlandse Genealogische Vereniging:
Gerard Beerman, René Bont, Lia de Haan, Aad Lourens en Lydia de Vries

Voor meer informatie: