NGV afdeling Betuwe

Boeren, Burgers en Buitenlui

De talkshow Boeren, Burgers en Buitenlui komt terug in samenwerking met de NGV.

31 januari 2023
De initiatiefnemers van deze talkshow (John Boeren en Wendy Geerts) hebben de NGV benaderd om samen verder te gaan. Hiermee kan de continuïteit voor de toekomst beter worden geborgd. Het bestuur heeft hier een positief antwoord op gegeven.
Wel is ervoor gekozen om niet meer met een groot panel te werken. Wendy Geerts en John Boeren blijven de talkshow presenteren, Willem Vermeulen is de vaste tafelgast. Andere voormalige panelleden zullen we uitnodigen als hun expertise past bij het onderwerp van die avond.