NGV afdeling Betuwe

Verslag ALV 21 november 2023

1. Opening
De secretaris opent de vergadering om 20 uur in de educatiezaal van het RAR en wenst ieder een genoeglijke en leerzame avond. Er zijn geen voorstellen tot het aanpassen van de agenda.

Nederlands Instituut Beeld en Geluid, Hilversum, Neutelings Riedijk archtiecten