NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

Agenda

zaterdag 29 oktober 2022Aanvang ledenvergadering: 13.00 uur.
Aanvang lezing 14.00 uur.

Locatie: kerkgebouw de Vredehorst Zuidwoldigerweg 32 in Hoogeveen

Rob Dix vertelt over de vererving van familienamen in de vrouwelijke lijn.
Eén van de dode punten, waar een genealoog in zijn onderzoek tegenaan loopt, is dat in een bepaalde plaats of gebied de gezochte familienaam wel voorkomt, maar dat om onverklaarbare redenen huwelijken of dopen niet worden gevonden. Aan de hand van een reeks voorbeelden uit verschillende regio’s binnen Nederland en net over de grens zal spreker laten zien dat, vaker dan men denkt, de familienaam in vrouwelijke lijn is doorgegeven. Het meest extreme voorbeeld doet zich voor in zowel zijn eigen kwartierstaat als in die van zijn vrouw, waar een familienaam drie generaties in vrouwelijke lijn is doorgegeven. In Drenthe komt het verschijnsel ook voor in meerdere variaties, door hem uitgebreid beschreven in het artikel De oudste generaties Dijks uit Drenthe, in Gens Nostra 2020 nummer 2, pagina 100-110. Het verschijnsel strekt zich uit over een lange periode, 16e-18e eeuw, daarna verdwijnt het. Reden genoeg om in een slotbeschouwing in te gaan op de achtergronden van dit verschijnsel en de betekenis voor de genealogiebeoefening.
28 oktober 2022 

Op 28 oktober 2022 organiseren de Vereniging Drentse Boermarken en de Stichting Drents Agrarisch Erfgoed een symposium onder de titel: Markestenen terug op hun plek
Markestenen werden vanaf de vroege Middeleeuwen door de Boermarken gebruikt om de grenzen van hun grondgebied te markeren. Naast het dorp zelf bestond het grondgebied van de Boermarke uit de es, de groenlanden en het veld. Waar de dorpsgebieden elkaar raakten, groeide de noodzaak te bepalen welk gebied van wie was en waar de grens moest liggen. Als er geen logische grens was, geschiedde de afbakening met stenen, de markestenen. Eeuwenlang was deze indeling bepalend voor de ruimtelijke indeling van het zandgedeelte van de provincie Drenthe. Met de invoering van de gemeenten in 1811 kwam daar mondjesmaat verandering in. De nieuwe grenzen volgden vaak de oude en ook binnen de gemeenten bleven de markegrenzen bestaan. Pas bij de door de regering opgelegde scheiding van de marken in 1847 en 1886 verloren de stenen langzamerhand hun functie. Sindsdien zijn veel markestenen verdwenen. Ze lagen in de weg bij ruilverkavelingen, bij samenvoeging van percelen, bij verkoop van bouwland, bij het omleggen van een weg. De laatste tijd is het besef gegroeid dat markestenen een belangrijk cultureel erfgoed vertegenwoordigen, wat geleid heeft tot initiatieven om ze hun plek terug te geven, zoals in Zeijen, Eext en Annen. Het symposium wil dit breed onder de aandacht brengen en een stimulans zijn voor andere Boermarken en plaatselijke verenigingen om ook daar het fenomeen markesteen en markegrens weer een plek te geven. Er zal worden ingegaan op de cultuurhistorische-, educatieve- en toeristische aspecten van de marke en zijn grenzen.
Het symposium vindt plaats op :  28 oktober 2022 in “De Zwerfkei”, Dorpsstraat 59 in Gees tussen 10 en 16 uur,
Een onderdeel van het programma is de plaatsing van een markesteen tussen Gees en Zwinderen.
Er zijn geen deelnamekosten aan verbonden.
U kunt zich alvast aanmelden,  in verband met de organisatie tot uiterlijk 30 september 2022, via onderstaand adres:
Secretariaat VDB: Drentse Statenlaan 3 9451 GN Rolde of bij voorkeur: e-mail: 
De organisatie wil met dit symposium een groot aantal personen en organisaties  betrekken bij dit belangrijk stukje erfgoed in onze mooie provincie Drenthe.
Maandag 30 meiHet platform Drentse Musea houdt maandag 30 mei in Assen een bijeenkomst over het digitaliseren en ontsluiten van collecties.
Dit onderwerp aansluit bij het project ‘Drentse Delpher’.
Het congres vindt plaats op maandagmiddag 30 mei bij Podium Zuidhaege te Assen en kost €15,- p.p.
Link naar uitnodiging Drents museumcongres
Zaterdag 25 juni 2022Famillement georganiseerd door het CBG en het Gemeentearchief Amsterdam
Voor informatie zie: https://cbg.nl/Famillement/programma-famillement-2022/
Zaterdag 29 oktober 2022Lezing en ledenvergadering
Onderwerp Vrouwelijke lijnen door Rob Dix. Dix zal een bericht schrijven in Threant en voor de nieuwsbrief als inleiding op de lezing.
2023Lezingen 2023 in april en november.
Mogelijke onderwerpen: Websites van de NGV en hun mogelijkheden