NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel

Threant

THREANT is het kwartaalblad van NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel
De Threant verschijnt 4 x per jaar. Leden van NGV Drenthe en Noordwest-Overijssel ontvangen de Threant geheel gratis.
Redactie Threant
eindredactie.: Henriëtte Meppelink
lay-out: Jan Pol
redactieleden: PieterTaffijn en Anneke Pol
Redactie-adres:
Threant, p/a A. Pol-Snippe Wilhelminastraat 202 7902 BE Hoogeveen
Ook niet-leden kunnen zich op Threant abonneren voor € 12,00 per jaar, losse nummers € 3,00 (incl. portokosten).
De bedragen kunnen worden overgemaakt op rek. nr. NL46 INGB 0004 0382 72 ten name van Dhr. GJ. Pottjewijd.
Bij nabestellingen verzoeken wij u de jaargang(en) c.q. het nummer van de te ontvangen Threant te vermelden.
De redactie aanvaardt geen verantwoordelijkheid aangaande de inhoud van de genealogische artikelen.
Bronvermelding:
Ons tijdschrift is van en voor onze leden. Dit willen we graag zo houden. Om zoveel mogelijk bekendheid aan onze vereniging en ons blad te geven, vraagt de NGV Drenthe u overgenomen artikelen met bronvermelding op te nemen.
Threant wordt gedrukt bij Cosis in Hoogeveen.
ISSN: 1380-393 X
Facebook: https://www.facebook.com/ngv.dren
Adres gegevens: Informatiecentrum NGV Kosterijland 3 3981 AJ Bunnik Postadres: NGV, Postbus 50 3980 CB Bunnik

Overzicht van verschenen nummers van het blad Threant

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
2002-01, 2002-02, 2002-03, 2002-04
2003-01, 2003-02, 2003-03, 2003-04
2004-01, 2004-02, 2004-03 2004-04
2005-01, 2005-02, 2005-03, 2005-04
2006-01, 2006-02, 2006-03, 2006-04
2007-01, 2007-02, 2007-03, 2007-04
2008-01, 2008-02, 2008-03, 2008-04
2009-01, 2009-02, 2009-03, 2009-04
2010-01, 2010-02, 2010-03, 2010-04
2011-01, 2011-02, 2011-03, 2011-04
2012-01, 2012-02, 2012-03, 2012-04
2013-01, 2013-02, 2013-03, 2013-04
2014-01, 2014-02, 2014-03, 2014-04 2014-jubileumnummer
2015-01, 2015-02, 2015-03, 2015-04
2016-01, 2016-02, 2016-03, 2016-04
2017-01, 2017-02, 2017-03, 2017-04
2018-01, 2018-02, 2018-03, 2018-04
2019-01, 2019-02, 2019-03, 2019-04
2020-01, 2020-02, 2020-03, 2020-04
2021-01, 2021-02, 2021-03, 2021-04