NGV West- en Midden Brabant

Bestuur

Postadres:

Functie Naam Tel E-mail
Voorzitter John Boeren   mail
Secretaris / Penningmeester Frans Roelvink   mail
Algemene bestuursleden

Peter van Hout

Ad Kerremans

Pieter van de Sanden

Piet Vermunt

   
Redactie afdelingsblad     mail
Afgevaardige AV John Boeren    
Vice-afgevaardige AV Peter van Hout