NGV West- en Midden Brabant

Publicaties

Leden van de NGV kunnen publicaties van de afdeling, waaronder het kwartaalblad ‘Van Bosch tot Bergen’ online bekijken. Na inloggen is de collectie te zien via de landelijke collectie pagina.

Kwartaalblad ‘Van Bosch tot Bergen’

Vier keer per jaar brengen we het magazine ‘Van Bosch tot Bergen’ uit. Het is een laagdrempelig kwartaalblad, waarin – naast redactionele bijdragen – de leden van de afdeling de gelegenheid hebben de resultaten van hun onderzoek, afgerond of nog in ontwikkeling, onder de aandacht te brengen, of andere kwesties aangaande de Brabantse familiegeschiedenis aan de orde te stellen. Ook bijdragen van andere NGV-leden betreffende ons werkgebied zijn van harte welkom. Daarnaast benaderen wij auteurs voor specifieke genealogische bijdragen, bijv. in de vorm van een interview of naar aanleiding van een lezing.

De naam verwijst naar ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom, de reikwijdte van het werkterrein van de afdeling. Maar tegelijk ook naar de mensen van toen, zoals bijvoorbeeld Petronella Bosch, in Bergen op Zoom gedoopt in 1675, en Huijberegt van Bergen, in 1774 gedoopt in ’s‑Hertogenbosch.

Het blad wordt in principe uitgegeven als pdf en verspreid onder de leden van de afdeling via een link in onze digitale nieuwsbrief. Er wordt ook een gedrukte editie gemaakt in zeer beperkte oplage. Qua vormgeving is gekozen voor aansluiting bij die van Gens Nostra.

De uitgaven van Van Bosch tot Bergen vind je hier (alleen leden). Daar zijn ook de oude uitgaven van voorgangers van Van Bosch tot Bergen te vinden, zoals van ‘Gepermeteerd’ en van ‘West-Brabanders onder elkaar’, de kwartaalbladen van de opgeheven afdelingen ’s‑Hertogenbosch-Tilburg (HTB) en West Noord-Brabant (WNB).

Voor belangstellenden is hier een inkijk-exemplaar te vinden. Neem voor auteursrichtlijnen contact op met de redactie. Deadlines voor inzenden van kopij zijn 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.

contact: