NGV West- en Midden Brabant

Publicaties

Nieuwsbrief

Onze digitale nieuwsbrief is een uitgave van het bestuur van de afdeling. Het gaat daarbij om uitnodigingen, mededelingen en attenderingen ten behoeve van de leden van de afdeling. Het archief digitale nieuwsbrieven vanaf de ‘doorstart’ van de afdeling in december 2021 vind je hier (alleen leden; nog in voorbereiding).

contact:

kwartaalblad ‘Van Bosch tot Bergen’

Vier keer per jaar brengen we het magazine ‘Van Bosch tot Bergen’ uit. Het is een laagdrempelig kwartaalblad, waarin – naast redactionele bijdragen – de leden van de afdeling de gelegenheid hebben de resultaten van hun onderzoek, afgerond of nog in ontwikkeling, onder de aandacht te brengen, of andere kwesties aangaande de Brabantse familiegeschiedenis aan de orde te stellen. Ook bijdragen van andere NGV-leden betreffende ons werkgebied zijn van harte welkom. Daarnaast benaderen wij auteurs voor specifieke genealogische bijdragen, bijv. in de vorm van een interview of naar aanleiding van een lezing.

De naam verwijst naar ’s-Hertogenbosch en Bergen op Zoom, de reikwijdte van het werkterrein van de afdeling. Maar tegelijk ook naar de mensen van toen, zoals bijvoorbeeld Petronella Bosch, in Bergen op Zoom gedoopt in 1675, en Huijberegt van Bergen, in 1774 gedoopt in ’s‑Hertogenbosch.

Het blad wordt in principe uitgegeven als pdf en verspreid onder de leden van de afdeling via een link in onze digitale nieuwsbrief. Er wordt ook een gedrukte editie gemaakt in zeer beperkte oplage. Qua vormgeving is gekozen voor aansluiting bij die van Gens Nostra.

De laatste uitgave van Van Bosch tot Bergen en het archief vind je hier (alleen leden; link nog in voorbereiding). Daar zijn ook [op termijn] de oude uitgaven van voorgangers van Van Bosch tot Bergen te vinden, zoals van ‘Gepermeteerd’ en van ‘West-Brabanders onder elkaar’, de kwartaalbladen van de opgeheven afdelingen ’s‑Hertogenbosch-Tilburg (HTB) en West Noord-Brabant (WNB).

Voor belangstellenden is hier een inkijk-exemplaar te vinden. Neem voor auteursrichtlijnen contact op met de redactie. Deadlines voor inzenden van kopij zijn 15 februari, 15 mei, 15 augustus en 15 november.

contact: