Martin Fierant uit Bolsward vraagt hulp!

Martin Fierant uit Bolsward vraagt hulp!

  • Waar is de “Magescheijt in dato 12 martij 1680” (boedelverdeling) tussen “Gerit Janse van Kel ende haer twee kinderen naementlijck Huijbert Fijnant ende Aeltien Fijnant” gearchiveerd?
  • Zijn Francoijs Fijnant en Bartholomeus Fransz van Oudenaer inderdaad vader en zoon?
  • Is er een verwantschap met Francois Fynant gedoopt d.d. 1 juli 1618 in Dordrecht?
https://hdl.handle.net/21.12108/789E6AB4ADB649BA82666EB12C98E31C

Francoijs Fijnant was met zekerheid zoon van Jan Finant en Aertgen Peters. Dat valt af te leiden uit een aantal akten uit de archieven van de gerechtsbank van de hoge heerlijkheid Heerewaarden.

Akte 3187/150 scan 96, 28 december 1656 (Link naar origineel hieronder)
https://hdl.handle.net/21.12108/3052DF0191C34786BCC5AC998615AE84

https://hdl.handle.net/21.12108/508C92BC1BEC4CA883B8FBE97A26ACC8

Met de naam Bartel Franse wordt hij als vader vermeld bij de doopinschrijving te Rossum van zijn zoon Anthonij op 5 september 1706.

https://hdl.handle.net/21.12108/0774E64D334B49FAAB873A7AC217B2B9

Deze Anthonij zal als eerste de familienaam FIERANT gaan gebruiken. Zijn broers gebruiken als achternaam Franse, Mirand en Wirand/Franse.

Dat Bartholomeus Fransz van Oudenaer zijn oudste zonen Jan respectievelijk Johannes heeft genoemd is mogelijk een verwijzing naar zijn grootvader Jan Fijnant gehuwd met Aertghen Peters (Finant). Ook valt op de Francoijs Fijnant en Bartholomeus Fransz van Oudenaer beiden trouwen met vrouwen met de achternaam Jans en beiden uit Ophemert.

Is er een verband?

Vóór 1680 is Francoijs Fijnant gestorven en is zijn weduwe hertrouwd op 21 april 1680.

Notulen- doop- en lidmatenboek

De kinderen waren bij het overlijden van Francoijs Fijnant minderjarig maar een voogdij toewijzing, testament en/of boedeldeling heb ik in de speurtocht bij de verschillende rechtbanken in de Bommeler en Tielerwaard niet boven water kunnen krijgen. Ik heb gezocht binnen de geloftesignaten en dingsignaten die grotendeels online staan. De signaten sluiten echter niet overal aan, er ontbreken soms enkele jaren.

In het Geloftesignaat van Bank van Tuil 1700-1705 is echter een transportakte d.d. 14 december 1702 opgenomen waarin verwezen wordt naar een “Magescheijt in dato 12 martij 1680” (boedelverdeling) tussen “Gerit Janse van Kel ende haer twee kinderen naementlijck Huijbert Fijnant ende Aeltien Fijnant”.

  • Waar is de “Magescheijt in dato 12 martij 1680” (boedelverdeling) tussen “Gerit Janse van Kel ende haer twee kinderen naementlijck Huijbert Fijnant ende Aeltien Fijnant” gearchiveerd?
  • Zijn Francoijs Fijnant en Bartholomeus Fransz van Oudenaer inderdaad vader en zoon?
  • Is er een verwantschap met Francois Fynant gedoopt d.d. 1 juli 1618 in Dordrecht?

Bronnen:
https://regionaalarchiefrivierenland.nl/home
https://www.geldersarchief.nl
https://www.regionaalarchiefdordrecht.nl
ttps://www.ngv-afdelingen.nl/bet/

Martin Fierant
Bolsward
Januari 2024.

Geef een reactie