NGV Noord-Holland Noord

Agenda

Route naar het Westfries Archief

Link naar de routebeschrijving naar het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn.


Voorouderspreekuur

Datum: 10 mei 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Westfries Archief, Hoorn
Voorouderspreekuur

Op 10 mei 2024 staat tussen 14.00 en 16.00 uur weer een enthousiaste groep (bestuurs-)leden  klaar om u te helpen bij uw genealogisch onderzoek. De toegang is gratis en ook niet-leden zijn van harte welkom. U hoeft zich niet van tevoren aan te melden.Tijdens het spreekuur is iemand van de Bibliotheekcommissie aanwezig en is de afdelingsbibliotheek geopend.

Cursus Stamboomonderzoek voor beginners. Genealogie: kapstok voor familiegeschiedenis

Startdatum: 4 oktober 2024
Einddatum: 8 november 2024
Tijd: 10:00 - 12:15
Locatie: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn
Cursus

De cursus vindt plaats bij het Westfries Archief op de vrijdagochtenden: 4, 11, 18 en 25 oktober en 1 en 8 november 2024, van 10.00 tot 12.15 uur. De kosten voor het volgen van de cursus bedragen
€ 70,00, inclusief cursusmap, koffie en thee. Leden van de NGV betalen € 55,00. Meer informatie en aanmelden bij Dick Waalboer. Telefoon: 06-8307 1726. Mail: .
Inschrijven is niet meer mogelijk.

Kadaster voor genealogen, door Dick Kaas

Datum: 21 november 2024
Tijd: 19:30 - 21:15
Locatie: Westfries Archief, Hoorn
Lezing

Spreker houdt zich sinds 2000 met genealogie bezig en sinds 2004 met kadasterinformatie. Daarnaast is hij betrokken bij het project HisGis. In de lezing licht hij toe wat het kadaster kan toevoegen aan genealogische informatie. Tijdens de presentatie worden kadastertermen als ‘legger’ en ‘register 71’ toegelicht en daarbij wordt uiteraard gebruik gemaakt van de kadaster archiefviewer. Ook geeft Dick een inkijkje in de nieuwe mogelijkheden van geografische informatie zoals de HisGis viewer en ‘timemachine’. Aan de hand van enkele familiegeschiedenissen laat hij zien wat er allemaal te vinden is in het kadaster.
Ook binnen de NGV wordt aandacht besteed aan het kadaster door het organiseren van workshops en het inrichten van een kadasterpagina. Klik hier voor de NGV-kadasterpagina.
Het kadaster is een registratie van alle vastgoed in Nederland vanaf 1832. In de loop van 2 eeuwen is een schat aan gegevens vastgelegd t.b.v. rechtszekerheid en belastingen. Indirect vinden we in deze registers bijvoorbeeld ook informatie wie waar woonde, welk beroep deze had en/of met wie hij gehuwd was, welke verkopen er waren en hoe erfenissen verdeeld werden.
Ook voor de napoleontische tijd werd het eigendom van vastgoed wel vastgelegd in notariële akten (zgn. Oud Recht). Daarbij waren vaak alleen tekstuele aanduidingen van de ligging beschikbaar maar geen kaart en was ook de omvang vaak onnauwkeurig.
Het Nederlandse kadaster is opgezet in de Napoleontische tijd. Het ontwerp was van baron Krayenhoff. Vanaf 1816 kwam er een nauwkeurige registratie van elk perceel in Nederland volgens de zgn. Rijksdriehoeksmeting. Uiteindelijk duurde het tot 1832 voor alle percelen, op tekening (minuutplans) en voorzien van de bij het perceel behorende oppervlakte waren geregistreerd. Uiteraard ook met een aanduiding wie de eigenaar was, welk soort perceel het was (huis, weiland, bouwland, bos, enz.) en belasting tarieven.
Voor de Nederlandse staat was het belangrijkste doel om, op basis van het gebruik van het vastgoed, belasting te kunnen heffen en de rechtszekerheid van eigendom te borgen.

Illustratie: Kadastrale kaart 1811-1832: oorspronkelijke aanwijzende tafel Hoorn, Noord Holland, sectie A, blad 000 (OAT07052A000)