NGV Noord-Holland Noord

Lezingen

De lezingen vinden plaats op donderdagavonden van 19.30 uur tot uiterlijk 21.30 uur. De vaste locatie is het Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, 1625 NT Hoorn. Klik hier voor de route. Op lezingavonden is er van 18.30 uur tot aan het begin van de lezing iemand van de Bibliotheekcommissie aanwezig en is de afdelingsbibliotheek geopend.

Meer informatie over de sprekers en onderwerpen vindt u in de rubriek ‘Agenda‘.

Op de volgende data staan lezingen gepland.

19 januari 2023

16 februari 2023

16 maart 2023

20 april 2023 (10-minutenpraatjes aansluitend aan de Voorjaarsledenvergadering. Alleen toegankelijk voor leden.)