NGV Noord-Holland Noord

Lezingen

Wanneer een lezing fysiek plaatsvindt bij het Westfries Archief is daar vanaf 18.30 uur iemand van de Bibliotheekcommissie aanwezig en is de afdelingsbibliotheek geopend voor raadpleging en uitlening.

Donderdag 13 oktober 2022

Start: 19.30 uur. Locatie: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn. Klik hier voor de route.

Op 13 oktober vindt de eerste lezing van het seizoen 2022/2023 plaats met als onderwerp ‘Genealogisch onderzoek naar wezen en vondelingen uit het Aalmoezeniersweeshuis in Amsterdam’. De spreker is Nanda Geuzebroek.

Rond 1800 werden in het verarmde Amsterdam jaarlijks honderden kinderen te vondeling gelegd. Ze werden opgevangen in het Aalmoezeniersweeshuis aan de Prinsengracht, waar sinds 1666 wezen en verlaten kinderen woonden die niet terecht konden in een van de andere Amsterdamse weeshuizen, zoals het Burgerweeshuis. Bij de te vondeling gelegde baby’s werd vaak een persoonlijk briefje van de moeder aangetroffen. Deze hartenkreten geven een indringend en ontroerend beeld van het lot van de kinderen en het verdriet van de moeders. De baby’s werden na inschrijving ondergebracht bij een min. De minnenregisters leverden veel informatie op over de achtergrond van de minnen, de huizen waar ze woonden en het aantal kinderen waarvoor ze zorgden. Dat er over die kinderen best wel vaak een genealogie is te maken vertelt Nanda in haar lezing. Meer informatie over de spreker vindt u op haar website Geuzebroek.info.

Donderdag 17 november 2022

Start: 19.30 uur. Locatie: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn. Klik hier voor de route.
Spreker: Mieke Krijger. Onderwerp: Jordanezen ‘opgezonden’ naar Veenhuizen.

Het negentiende eeuwse verhaal van ‘de continue worsteling met armoede, landloperij en dakloosheid’ is een Europees erfgoedverhaal. In deze eeuw raakten in heel Europa grote bevolkingsgroepen op drift, ook in Nederland. Velen ontvluchtten het eens zo welvarende Amsterdam. ‘Landlopers’ werden opgepakt en ‘opgezonden’ naar een van de Koloniën van Weldadigheid, ook wezen en te vondeling gelegde kinderen.
Het onderwerp van de lezing is de “thuissituatie” van hen die vanuit de Jordaan werden ‘opgezonden’ naar de Koloniën van Weldadigheid, of komende van Veenhuizen in deze wijk een onderkomen vonden. Verteld wordt over hun levens en de huizen waar zij woonden.De Jordaan was eeuwenlang het vestigingsgebied voor ambachtslieden (beeldhouwers, scheepstimmermannen, etc.) en hun gezinnen. Maar in de negentiende eeuw raakten de huizen in verval, ook stedenbouwkundige ensembles, die uniek en karakteristiek zijn voor de Jordaan. Deze ensembles – eeuwenoude enclaves achter de gevelwanden gekenmerkt door een wir-war van gangen waaraan panden stonden – werden in de volksmond forten genoemd. In de vervallen toestand waarin deze forten eind negentiende en begin twintigste eeuw verkeerden werden zij aangeduid als “krotten en sloppen”. Daarin woonden veel losse arbeiders, vent(st)ers en thuiswerk(st)ers en tenslotte de sociaal meest kwetsbaren: alleenstaande ouderen, werklozen, gehandicapten en invaliden.
Van twaalf nakomelingen van bewoners van gangen liet het Jordaanmuseum portretfoto’s maken. De voorouders van deze nakomelingen hebben allen korte of langere tijd gewoond in tenminste één van de zes gangen die deel uitmaken van Het Gangenproject, Willemsstraat 22-110. De levensgeschiedenissen van deze voorouders worden gereconstrueerd. Tijdens deze lezing wordt de aandacht gevestigd op bewoners van de Wijde Gang (één van de zes gangen) wier leven werd getekend door een verblijf in Veenhuizen. De Wijde Gang telde maar liefst 22 huisnummers. De bewoningsgeschiedenissen van gangen maken ook deel uit van een Europees erfgoedverhaal.

Donderdag 19 januari 2023

Start: 19.30 uur. Locatie: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn. Klik hier voor de route.
Spreker: Wim Deckers. Onderwerp: Geneanet.

Wim Deckers is moderator van Geneanet NL/VL. De lezing gaat over het gebruik en de functies van Geneanet, aangevuld met wat historie over de site. Er is tussendoor gelegenheid tot het stellen van vragen. Klik hier om vast een kijkje te nemen op Geneanet.

Donderdag 16 februari 2023

Start: 19.30 uur. Locatie: Westfries Archief, Blauwe Berg 5c, Hoorn. Klik hier voor de route.
Spreker: Peter Swart. Onderwerp: Huizenonderzoek in Medemblik.

Peter Swart van het Westfries Archief vertelt over de mensen en verhalen achter monumenten.