NGV Noord-Holland Noord

Cursussen

Stamboomonderzoek voor beginners/
Genealogie: kapstok voor familiegeschiedenis

De cursus bestaat uit zes ochtenden en wordt gegeven in het Westfries Archief in Hoorn, Blauwe Berg 5C. Steeds op vrijdagochtend van 10:00 uur tot ongeveer 12:15 uur.

De cursus bestaat uit zes dagdelen. Na een inleidende bijeenkomst zullen op de vervolgochtenden de Burgerlijke Stand, het Bevolkingsregister en de DTB’s (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) behandeld worden. Uitgelegd wordt waar u deze bronnen kunt vinden, wat er in staat en hoe u ze kunt gebruiken voor stamboomonderzoek. Ook wordt aandacht geschonken aan het doen van genealogische onderzoek via internet, zowel websites van archieven als genealogieën van derden worden bekeken. Verder zullen de genealogische computerprogramma’s  GensDataPro en Aldfaer behandeld worden. Heraldiek, DNA en het schrijven van een familiegeschiedenis komen aan bod. Kortom een zeer complete cursus waarna u als beginnende genealoog goed voorbereid aan de slag kan gaan met het (verder) uitzoeken van uw stamboom.
De cursus wordt gegeven door Dick Waalboer, voorzitter van de NGV Noord-Holland Noord.
De kosten voor het volgen van de cursus bedragen € 70,00, inclusief cursusmap, koffie en thee.
Leden van de NGV betalen € 55,00.
De cursus werd samengesteld door Roelof Vennik, Sytske Visscher en Dick Waalboer.

De eerstvolgende cursus wordt gegeven op 3-10-17-24 en 31 maart en 7 april 2023. Deze cursus is volgeboekt. U kunt zich wel op de wachtlijst laten plaatsen.
Voor de cursus in oktober en november 2023 zijn nog plaatsen vrij.

Voor de wachtlijst en meer informatie over de cursus kunt u contact opnemen met Dick Waalboer