NGV Noord-Holland Noord

Cursussen

Stamboomonderzoek voor beginners/
Genealogie: kapstok voor familiegeschiedenis

ALGEMENE INFORMATIE

De locaties en de lesdata vindt u in de rubriek Agenda.

De cursus bestaat uit zes dagdelen. Na een inleidende bijeenkomst zullen op de vervolgochtenden de Burgerlijke Stand, het Bevolkingsregister en de DTB’s (Doop-, Trouw- en Begraafboeken) behandeld worden. Uitgelegd wordt waar u deze bronnen kunt vinden, wat er in staat en hoe u ze kunt gebruiken voor stamboomonderzoek. Ook wordt aandacht geschonken aan het doen van genealogische onderzoek via internet, zowel websites van archieven als genealogieën van derden worden bekeken. Verder zullen de genealogische computerprogramma’s  GensDataPro en Aldfaer behandeld worden. Heraldiek, DNA en het schrijven van een familiegeschiedenis komen aan bod. Kortom een zeer complete cursus waarna u als beginnende genealoog goed voorbereid aan de slag kan gaan met het (verder) uitzoeken van uw stamboom.
De cursus wordt gegeven door Dick Waalboer, voorzitter van de NGV Noord-Holland Noord.
De cursus werd samengesteld door Roelof Vennik, Sytske Visscher en Dick Waalboer.