Verslag NGV presentie HCC-genealogiedag in Alkmaar

Verslag NGV presentie HCC-genealogiedag in Alkmaar

Op zaterdag 4 november stond het Regionaal archief in Alkmaar in het teken van stamboomonderzoek samen met HCC genealogie. De dag was bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd was in het doen van voorouderonderzoek. Deze dag was gratis te bezoeken.

Het archief verzorgde lezingen en rondleidingen en er waren tientallen organisaties aanwezig die zich bezig houden met familieonderzoek, zoals Geneanet, Probook, Reunion, Progen, GensSearch en uiteraard HCC. Onze stand NHN-NGV werd bemand door Joke Ignjatovic en Emmy Miltenburg. Dick Waalboer bemande de Gensdatapro stand. Naast Dick was Bas Wilschut aanwezig, de programmeur van Gensdatapro. Al met al een boeiende groep mensen met veel kennis.

Bas Wilschut met een bezoeker
Emmy Miltenburg

De ochtend werd druk bezocht. We hebben belangstellenden op weg kunnen helpen en er hebben zich enkele nieuwe leden aangemeld. Zelf heb ik een van de gegeven lezingen bezocht: “Immigranten van toen” door Mariëlle Hageman, medewerker van het Regionaal Archief Alkmaar. Een boeiend verhaal over hun zoektocht naar immigranten in Alkmaar en hun achtergrond. Een verhaal ook uit deze tijd. Informatie te vinden op de website van het archief. Na een goede lunch hadden we wat meer tijd om met andere standhouders een praatje te maken.

Joke en Dorothy de Winter, Genealoog, GenSearch.nl

Met nieuwe energie en een voldaan gevoel verliet ik het archief. Het was een geslaagde dag.

Met vriendelijke groet,

Emmy Miltenburg | evenementen NGV Noord-Holland Noord