NGV Twente

Afdeling Twente

De afdeling Twente is opgericht in 1984 en concentreert zich wat betreft het werkterrein voornamelijk op de oude drostambten Twente en Haaksbergen (met Diepenheim) en de heerlijkheid Almelo.

Bijeenkomsten

Wij verzorgen een aantal maal per jaar een lezing waar uiteenlopende genealogische en historische onderwerpen aan de orde komen. Tijdens deze bijeenkomsten is de Genealogische Databank Twente (GDT) met één miljoen namen te raadplegen. De databank bevat gegevens die zijn ingebracht door individuele leden en getranscribeerde bronnen van doop- en trouwboeken, zowel uit Twente als het aangrenzende Duitse gebied. Ook van de gemeente Enschede zijn een groot aantal gegevens aanwezig.

Er is een beginnerstafel aanwezig om u bij de start van uw genealogisch onderzoek op weg te helpen.

Documentatie

De bibliotheek van de afdeling is in bruikleen ondergebracht bij het “Stadsarchief Enschede”. In deze bibliotheek zijn transcripties van doop-, trouw- en begraafregisters (DTB), genealogieën, kwartierstaten en historische geschriften te vinden. Deze bronnen hebben voor een groot deel betrekking op Twente, maar bevatten ook genealogische gegevens en transcripties van DTB-boeken van de Graafschap Bentheim en het Emsland.

Bidprentjes

Naast boeken, beheert het stadsarchief onze collectie bidprentjes. De index daarvan is in te zien op de website van de SGWT:

Twente Genealogisch

Elk kwartaal verschijnt ons mededelingenblad Twente Genealogisch met informatie over en onderzoek op genealogisch relevant terreinen. Verder o.a. informatie over afdelingsbijeenkomsten, ledenvergaderingen en lezingen.