NGV Twente

Bibliotheek

Een korte geschiedenis

In een nog niet zo lang verleden, beschikte het GIT (Genealogisch Informatiecentrum Twente) over een mooie ruimte op de eerste verdieping van de bibliotheek van Hengelo. Tweemaal per week konden (aspirant)genealogen daar informatie inwinnen en op weg geholpen worden bij onderzoek naar hun familie stamboom.
Onderdeel van het GIT was een mooie, eigen, bibliotheek met veel boeken op genealogisch gebied. Daarnaast uitgaven van Twentse Heemkunde verenigingen en andere afdelingen van de NGV.
De bibliotheek verhuisde van de Burg. Jansenstraat naar de huidige locatie en het GIT moest drastisch inkrimpen. De bibliotheek verdween goeddeels naar de kelder. Inzien was eigenlijk niet mogelijk. Helaas moest de bibliotheek een andere koers gaan varen en daar was geen ruimte voor het GIT meer bij.
In 2010 verhuisde het GIT naar het Stadsarchief van Enschede (SAE). Men zag een positieve toekomst in de samenwerking met het SAE. Het mocht niet zo zijn. Mede als gevolg van de digitalisering liep het aantal bezoekers tot bijna nul terug. De vrijwilligers die tot dan toe bezoekers op weg hadden geholpen zagen het niet meer zitten en staakten hun werkzaamheden. De bibliotheek van het GIT, en andere bronnen, bleven verweest achter.
In 2016 werd een convenant ondertekend tussen het SAE en de NGV afd. Twente waarbij de boeken gedurende vijf jaar in bruikleen aan het SAE werden gegeven. Helaas moest wel een deel van de collectie “ontzameld” worden. Zo verdwenen bv. alle tijdschriften en ook een deel van de boeken. Bv. die, die het SAE al in zijn bezit had.

Overgebleven zijn nog altijd 233 boeken en naslagwerken. Daarvan zijn een tiental niet toegeankelijk, omdat ze eerst gescand zullen worden. Het gaat om DTB-boeken van Emlichheim, Neuenhaus en Hoogstede.
De in het SAE aanwezige boeken kunt u inzien tijdens de openingstijden van het Stadsarchief.

De boekenlijst van de NGV afdeling Twente kunt u hier inzien.