NGV Groningen

Cursus genealogie voor beginners

Eenmaal per jaar (bij voldoende belangstelling) organiseren we een cursus Genealogie voor beginners. In vier dagdelen laten we het volgende programma langskomen:

  • Dagdeel 1: Burgerlijke Stand, DTB, AlleGroningers/Friezen/Drenten, WieWasWie, OpenArch
  • Dagdeel 2: DTB, lidmaten, voogdij, oud-rechterlijke archieven
  • Dagdeel 3: huwelijkse bijlagen, bevolkingsregister, Delpher, militairen, boerderijboeken, meiers/provincielanden, emigratie, Cartago, websites als GenealogieOnline
  • Dagdeel 4: Genealogische programma’s, waar woonden onze voorouders, HisGIS, Kadaster.

De cursus van 2023 start op 19 oktober. U kunt zich als belangstellende melden door hier een email te sturen aan de secretaris van de afdeling.