NGV Groningen

Oude nummers

Oude nummers van GroninGEN en zijn voorgangers Roots@Groningen, Huppeldepup en Gruoninga zijn hier voor leden gratis als pdf-bestanden te bekijken of te downloaden.

Gruoninga jaargangen 1954-1976 kan je hier voor leden gratis als pdf-bestanden te bekijken of te downloaden. Gruoninga is in 1957 en 1968 niet verschenen. In 1969 is de uitgave overgegaan van de NGV naar de stichting die het nu uitgeeft. Over latere jaren kan je informatie vinden op deze site.