NGV Rijnland

Afdeling Rijnland en Kennemerland

De afdeling Rijnland van de NGV is in 1985 opgericht en heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van genealogisch onderzoek in de regio Rijnland, doet doen we door:

A] Het organiseren van afdelingsavonden waarbij lezingen kunnen worden bijgewoond over diverse historische onderwerpen voor leden en andere belangstellenden.

B] Het organiseren van inloopspreekuren

C] Uitgave van bronnenboeken

D] Uitgave van een mededelingenblad