NGV Rijnland

Afdeling Rijnland/Kennemerland

De afdeling Rijnland van de NGV is in 1985 opgericht en heeft als doel het stimuleren en ondersteunen van genealogisch onderzoek in de regio Rijnland, doet doen we door:

A] Het organiseren van afdelingsavonden waarbij lezingen kunnen worden bijgewoond over diverse historische onderwerpen voor leden en andere belangstellenden.

B] Het organiseren van inloopspreekuren

C] Uitgave van bronnenboeken

D] Uitgave van een mededelingenblad