NGV Rijnland en Kennemerland

Archiefdiensten in Noord- en Zuid-Holland

Binnen het werkgebied van de afdeling Rijnland en Kennemerland en enkele aanpalende afdelingen zijn de volgende archiefdiensten gevestigd:

Provincie Noord-Holland

Noord-Hollands Archief – archieven en collecties van overheden en instellingen in  Noord-Holland –  https://noord-hollandsarchief.nl

Stadsarchief Amsterdam – archieven en collecties van overheden en instellingen Amsterdam en omgeving – www.amsterdam.nl/stadsarchief

Regionaal Archief Alkmaar – www.regionaalarchiefalkmaar.nl

Regionaal Archief Waterland – https://waterlandsarchief.nl

Westfries Archief – www.westfriesarchief.nl

Gemeentearchief Zaanstad – https://archief.zaanstad.nl

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier – https://www.hhnk.nl/watererfgoed

Provincie Zuid-Holland

Nationaal Archief – o.a. voor onderzoek in de provincie Zuid-Holland en landelijke overheidsinstellingen – http://www.nationaalarchief.nl

Haags Gemeentearchief – onderzoek in de gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg – https://haagsgemeentearchief.nl

Erfgoed Leiden e.o. – onderzoek in Leiden en een aantal omliggende gemeenten – https://www.erfgoedleiden.nl

Gemeentearchief Rotterdam – https://stadsarchief.rotterdam.nl

Streekarchief Midden-Holland – Gouda en omgeving – https://www.samh.nl

Gemeentearchief Alphen aan den Rijn – onderzoek in Alphen aan den Rijn, en omgeving – https://gemeentearchief.alphenaandenrijn.nl

Stadsarchief Delft – https://www.stadsarchiefdelft.nl

Hoogheemraadschap van Delfland – https://www.hhdelfland.nl/over-ons/erfgoed/historisch-archief/

Hoogheemraadschap van Rijnland – https://www.rijnland.net/over-rijnland/archieven-en-erfgoed/zoeken-in-archieven/