NGV Rijnland

NGV Rijnland en HVOL

Op zaterdag 5 november stond de afdeling Rijnland op de Historische Markt in de Hooglandse Kerk. Deze markt was georganiseerd door de HVOL in verband met het 120-jarig bestaan van deze vereniging. We hebben veel bezoekers gehad en veel contacten gelegd.

Voorouderspreekuur

Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom met vragen, zowel leden als niet-leden. Deze spreekuren vinden plaats in de openbare bibliotheek te Leiderdorp. Wilt u beginnen met onderzoek naar uw voorouders en weet u niet hoe dat moet? Bent u vastgelopen met uw onderzoek of tijdens het onderzoek zijn …

Famillement Amsterdam

Afdeling Rijnland van de NGV was ook aanwezig op het Famillement in Amterdam. Op dit evenement waren de meeste instanties en verenigingen aanwezig die met genealogie of lokale historie te maken hebben. Er was genoeg te bespreken aan de NGV Tafel, de meeste bezoekers van het Famillement zijn ook bij …

De NGV afdeling Rijnland houdt zijn afdelingsavonden in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.

Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden. Voorafgaand aan elke lezing houden we een inloopuur met:• Mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden;• Nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische …