NGV Rijnland en Kennemerland

Familiegeschiedenis: meer dan namen en data

Presentatie nieuwe publicatie NGV-afdeling Rijnland en Kennemerland Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan een nieuwe uitgave van de NGV-afdeling Rijnland en Kennemerland. Op vrijdag 15 september wordt het boek ‘Genealogieën en verhalen van Rijnlandse en Kennemerlandse voorouders’ in het Dorpscentrum Oegstgeest aangeboden aan Klaartje Pompe (hoofd Afdeling Publiek Noord-Hollands …

NGV Schepperle Award

Het hoofdbestuur van de Nederlandsche Genealogische Vereniging heeft besloten om jaarlijks een prijs toe te kennen aan een persoon of groep die zich op het gebied van familiekunde (genealogie), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Daarbij gaat het om aspecten als creativiteit, veelzijdigheid en deskundigheid, alsmede om de impact in Nederland …

Cursus ‘Schrijf je familiegeschiedenis’ bij de Volksuniversiteit Leiderdorp

Tijdens het onderzoek naar familiegeschiedenis komen vaak leuke dingen tevoorschijn, die er om vragen met anderen gedeeld te worden. Maar genealogisch onderzoek is nooit ‘af’. Er blijven altijd zaken over, die nog uitgezocht kunnen of moeten worden. Zo blijf je eindeloos materiaal verzamelen zonder er iets mee te doen. Waarom …

De NGV afdeling Rijnland en Kennemerland houdt zijn afdelingsavonden in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest

Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden. Voorafgaand aan elke lezing houden we een inloopuur met:• Mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden;• Nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische …

NGV Rijnland en HVOL

Op zaterdag 5 november stond de afdeling Rijnland op de Historische Markt in de Hooglandse Kerk. Deze markt was georganiseerd door de HVOL in verband met het 120-jarig bestaan van deze vereniging. We hebben veel bezoekers gehad en veel contacten gelegd.

Voorouderspreekuur

Op onze voorouderspreekuren is iedereen van harte welkom met vragen, zowel leden als niet-leden. Deze spreekuren vinden plaats in de Openbare bibliotheek te Leiderdorp op de eerste zaterdag van de maand en in het Noord-Hollands Archief in Haarlem op de derde zaterdag van de maand Wilt u beginnen met onderzoek …

Famillement Amsterdam

Afdeling Rijnland van de NGV was ook aanwezig op het Famillement in Amterdam. Op dit evenement waren de meeste instanties en verenigingen aanwezig die met genealogie of lokale historie te maken hebben. Er was genoeg te bespreken aan de NGV Tafel, de meeste bezoekers van het Famillement zijn ook bij …