NGV Rijnland en Kennemerland

Bronnenboeken Rijnland

NGV Rijnland heeft sinds 1995 een reeks bewerkte primaire genealogische bronnen (doop-, trouw-, begraafboeken enz.) uitgegeven van de dorpen rondom Leiden, de zogenaamde Bronnenboeken.

Prijzen Bronnenboeken:

  • Deel 1, 2 en 15 – € 7.50 per stuk, maar per twee delen voor €10,00
  • Deel 10, 11, 14 en 17 – € 10,00
  • Deel 16, 18 en 21 – € 13,50
  • Deel 19 – € 12,50
  • Deel 22 – € 18,50


Wil je de zending per post ontvangen dan dien je € 5,50 extra over te maken op het bankrekeningnummer van de NGV Rijnland NL73 INGB 0589 619 802
De delen 1 t/m 20 zijn ook digitaal beschikbaar en kunnen hieronder gedownload worden.

Deel 1. Voorschoten, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1621 – 1805. Uitgave 1995; 180 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie.
Deel 2. Oegstgeest, gereformeerd, ondertrouw en trouw, 1645 – 1811. Uitgave 1995; bewerking door de heer J. van Egmond.
Deel 10. Lisse, parochianen van Sint Agatha 1813 – 1903. Uitgave 200; 300 pag.; bewerking door archiefgroep St. Agathaparochie en redactie bronnen. Dit boek is een vervolg op deel 6 ‘Lisse, parochianen van Sint Agatha 1687 – 1812’. Naast de gegevens betreffende doop, trouw en begraven zijn ook de gegevens van geboorte en overlijden verwerkt, zo ook over echtscheiding, eerste Heilige Communie en allerlei andere (kerkelijke) zaken.
Deel 11. Voorschoten, gereformeerd, lidmaten (ca. 1621 – 1833), ontvangen akten van indemniteit (1731 – 1803) en afgegeven akten van indemniteit (1797 – 1809). Uitgave 2008, 175 pag.; bewerking door de heer C.W. Delforterie. Het boek bevat naast een aantal lidmatenlijsten, ook nieuwe en vertrokken lidmaten en data waarop mensen door belijdenis volwaardig lid werden. Het boek bevat naast aantekeningen betreffende 4200 namen van personen, indexen op voornamen, achternamen en patroniemen, aardrijkskundige namen, huis- en veldnamen, beroepen, functies etc.
Deel 14. Sassenheim, RK parochie St. Pancratius, DTB (1812 – 1912); Uitgave 2013; 229 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van der Geest. Deel 14 bevat alleen rk personen die in Sassenheim hebben gewoond. De gegevens zijn afkomstig van DTB-boeken aanwezig in het archief van St. Pancratius te Sassenheim.
Deel 16. Lisse, gereformeerd DTB (1620 – ca. 1810) Uitgave 2014; 318 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van der Geest. De doopinschrijvingen lopen van 1620 tot 1811, de trouwinschrijvingen van 1620 tot 1809. Hieraan toegevoegd zijn nog de begravingen in en rondom de kerk over de periode 1747 tot 1833. Het merendeel van de personen is rk begraven. De rooms-katholieken hadden geen eigen kerkhof.
Deel 17. Sassenheim, gereformeerd DTB (1661-1883) Uitgave 2014; 174 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de Hervormde kerk zou gaan heten. De doopinschrijvingen lopen van 1661 tot 1883, evenals de (onder) trouwinschrijvingen. Hieraan toegevoegd zijn de overlijdensgegevens over de periode 1722 tot 1960.
Deel 18. Oegstgeest, rk dopen (1679 – 1812) en gereformeerd DTB (1626 – 1812), met hiaat 1648 – 1661). Uitgave 2014; 265 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Historisch overzicht: Aad van
der Geest. De gereformeerde kerk uit die periode is de voorloper van wat na 1814 de Hervormde kerk zou gaan heten. De bewerkte gegevens vormen een waardevolle aanvulling op eerder verschenen delen 2 en 8.
Deel 19. Noordwijkerhout en de Zilk I. Parochie St Victor, rk 1678-1812) en Nederduitsgereformeerd 1636-1812. Uitgave 2015. Bewerking door mevr. E. Keus. Dit deel bevat rk doopgegevens (1678-1812) en trouwgegevens 1691-1812 / Nederduitsgereformeerde doopgegevens 1636-1812 en de trouwgegevens 1682-1812. Om de DTB-gegevens compleet te maken zijn tevens opgenomen de katholieke ingezetenen van De Zilk, gedoopt in Hillegom of Vogelenzang 1683-1812, dan wel aldaar getrouwd.
Deel 21. Koudekerk aan den Rijn. De Brugkerk, van Nederduits-Gereformeerd tot Nederduits-Hervormd. Uitgave 2016. Bewerking door mevr. E. Keus. Het boek bevat de doopgegevens van
1624 tot 1812, huwelijken van 1624 tot 1798 en het register van begraven van 1781 tot 1820 aangevuld met de overlijdensregisters van 1685 tot 1812.
Deel 22. Hillegom. St. Maartenskerk. Uitgave 2016; 430 pag.; bewerking door mevr. E. Keus. Alphons Maas van ‘de Stichting Vrienden van Oud Hillegom’ schreef de inleiding. Deze uitgave bevat de bewerking van de DTB-registers van Hillegom van vóór 1815. Zowel de Rooms-Katholieke als de Nederduits-Gereformeerde/ Hervormde gegevens zijn hierin opgenomen. Dit deel bevat ook informatie die niet aanwezig is bij ELO.
Deel 23. Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Dopen;
Deel 24. Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Trouwen;
Deel 25. Hazerswoude, dorp en Rijndijk. Begraven; Uitgave juni 2018; 1369 pag.; bewerking door mevr. E Keus. Bovengenoemde drie delen vormen één publicatie. Het bevat alle bewaard gebleven
registers van Hazerswoude (RK: dopen 1705-1738; trouwen 1748-1811 (H. Michael); dopen 1797-1811 (H. Engelbewaarders); Remonstranten: dopen 1664-1811; Gereformeerd: dopen 1621-1811, trouwen 1620-1643 en 1670-1885; Hervormd: dopen 1792-1812, trouwen 1643-1670; Kinderen geboren in Hazerswoude doch Nederduits gereformeerd gedoopt in Koudekerk: 1776-1812;
Begraven: Gaardersarchieven 1719-1805; gemeentelijke overlijdensregister 1806-1811; Nederduits-gereformeerd begraafregister 1652-1693.

De omvang van deze publicatie heeft geleid tot de beslissing de overzichten in principe alleen digitaal ter beschikking te stellen. Er is een zeer beperkt aantal in boekvorm gemaakt. Deze drie delen zijn beperkt verkrijgbaar door overmaking van € 65,00 op rekeningnummer NL38 INGB 0004 2542. Je kunt de boeken afhalen bij de penningmeester of tijdens een van de afdelingsavonden. Informeer tevoren of het boek nog beschikbaar is. De digitale versie op een USB-stick is verkrijgbaar voor €12,50 bij de penningmeester Cees Jan van den Hoek via bovenstaand rekeningnummer en bij het Historisch Museum Hazerswoude (Dorpsstraat 66, 2391 BK Hazerswoude).

Deel 26. Rijnsburg, begraven 1571-1678. Uitgave sept. 2021; 301 pag. waarvan 109 pag. tekst en 192 pag. foto’s van originelen; bewerking door Dick Boekee, Jan Leeuwenhoek, Bram Plantinga en Hans Endhoven. Deze uitgave is een aanvulling op de delen 3 en 5. Destijds heeft Dick Boekee foto’s gemaakt van de onderdelen van de kerkrekeningen waarin ontvangsten voor begraven zijn opgenomen in de periode 1581/1588-1678. Het gaat hier dus om een zeer oude bron die voor veel onderzoekers nieuwe gegevens zal opleveren. Zowel de fotokopieën als de transcriptie en de indexen zijn opgenomen. Dit wordt aangevuld met het grafstedenboek 1661-1742, waarover wel al eerder gegevens waren opgenomen in publicaties. De papieren uitgave kost € 22,50 (beperkte oplage). De usb-stick met de delen 3, 5 en 26 kost € 12,00. Portokosten zijn respectievelijk € 5,50 en € 1,00.

De delen 1-20 kunnen hier gedownload worden:

RYN-Bron 01 – Voorschoten – geref. tr 1621 – 1812 – NGV Rijnland 1995

RYN-Bron 02 – Oegstgeest – geref. tr 1645 – 1811 – NGV Rijnland 1995

RYN-Bron 03 – Rijnsburg – geref. dopen 1675 – 1812 – NGV Rijnland 1997

RYN-Bron 04 – Zoeterwoude trouw geref, rk, gerecht 1658-1811 – NGV Rijnland 1998

RYN-Bron 05 – Rijnsburg – begraven 1683 – 1811 – NGV Rijnland 2002

RYN-Bron 06 – Lisse, parochianen St Agatha 1687 – 1811 – NGV Rijnland 2003

RYN-Bron 07 – Voorschoten – rk trouw, gerecht trouw 1635 – 1811- NGV Rijnland 2004

RYN-Bron 08 – Oegstgeest – trouw rk en schepen 1668 – 1811 – NGV Rijnland 2004

RYN-Bron 09 – Valkenburg – geref trouw 1640 – 1809 – NGV Rijnland 2006

RYN-Bron 10 – Lisse, parochianen St Agatha 1813 – 1903 – NGV Rijnland 2007

RYN-Bron 11 – Voorschoten – lidmaten 1621 – 1833 – NGV Rijnland 2008

RYN-Bron 12 – Valkenburg – geref doop 1640 – 1811 – NGV Rijnland 2010

RYN-Bron 13 – Sassenheim-NGV-Rijnland-2012

RYN-Bron 14 – Sassenheim, Parochianen St. Pancratius 1812-1912 – NGV Rijnland 2013

RYN-Bron 15 – Warmond-NGV-Rijnland-2013

RYN-Bron 16 – Lisse, gereformeerd 1620-1833 – NGV Rijnland 2013

RYN-Bron 18 – Oegstgeest – doop RK 1679-1812, Geref. 1626-1812 – NGV Rijnland 2014

RYN-Bron 17 – Sassenheim, gereformeerd 1661-1960 – NGV Rijnland 2014

RYN-Bron 18 – Oegstgeest – doop RK 1679-1812, Geref. 1626-1812 – NGV Rijnland 2014

RYN-Bron 19 – Noordwijkerhout-NGV-Rijnland 2015

RYN-Bron 20 – Noordwijkerhout-NGV-Rijnland-2016

: Bronnenboeken Rijnland