NGV Rijnland en Kennemerland

Disclaimer

Hoewel bij de samenstelling van de inhoud van de website en/of webpagina’s van NGV Rijnland de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht wordt genomen, bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie (na enige tijd) verouderd (is) of niet (meer) correct is. De gegevens op de website van NGV Rijnland kunnen zonder waarschuwing vooraf worden gewijzigd.

NGV Rijnland is niet aansprakelijk voor de eventuele schade die zou kunnen ontstaan uit het gebruik van gegevens van de website en/of webpagina’s van NGV Rijnland. De afdeling wijst hierbij aansprakelijkheid af voor schade ten gevolge van het gebruik van deze gegevens of gegevens waarnaar links op deze website verwijzen.

De website is bestemd voor het verstrekken van informatie. NGV Rijnland geeft geen garantie met betrekking tot de aard en de inhoud van de informatie van de website en is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.

Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot, het gebruik van de website en het niet foutloos en ononderbroken functioneren, wordt door NGV Rijnland nadrukkelijk afgewezen.

Links naar andere websites of bronnen die geen eigendom zijn van NGV Rijnland zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van de website. NGV Rijnland is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van deze websites of bronnen. NGV Rijnland aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, advertenties, producten of andere zaken op dergelijke websites of bronnen of beschikbaarheid daarvan. NGV Rijnland is niet aansprakelijk voor enige vorm van schade of verlies veroorzaakt door of in verband met het gebruik van, of door het afgaan op de inhoud, goederen of diensten als aangeboden op dergelijke websites of bronnen.

Niets uit deze website mag worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van NGV Rijnland. Het is verboden de website of delen ervan te kopiëren of te hergebruiken.