NGV Rijnland en Kennemerland

Afdeling

Het bestuur van de afdeling Rijnland en Kennemerland bestaat begin 2024 uit vijf leden. Hun namen en contactgegevens vindt je in het submenu van dit tabblad. Er zijn – helaas – twee vacatures, namelijk die secretaris en algemeen bestuurslid.

De vacatures in het bestuur hebben echter niet tot gevolg dat de ambities voor de afdeling naar beneden bijgesteld worden/zijn. We blijven onverminderd enthousiast om van de afdeling een interessante club te maken, die goede activiteiten voor de leden organiseert. Zo zal eind 2024 een nieuw bronnenboek het licht zien: een transctiptie van de Morgenboeken Waarder 1604-1835 door Nico den Hollander. Hij heeft een transcriptie gemaakt van de Morgenboeken van het dorp Waarder (bij Woerden). Het betreft de jaren 1604-1835 met een hiaat van 1620-1652 en nog enkele kleine hiaten zoals over 1672, toen-eind van dat jaar- de polders onder water waren gezet ter bescherming tegen de Franse troepen. Het belang van de morgen boeken is groot. In een boerendorp als Waarder waren er vrij weinig andere woningen dan boerderijen. En zoals het nu ook nog is: boerenland blijft vaak generaties lang in eigen familiebezit. Zo zijn er kansen om je kwartieren op te voeren

Verder heeft de enthousiaste ontvangst van de eerste publicatie van een boek met artikelen over Rijnlandse en Kennemerlandse voorouders geleid tot de beslissing om het niet bij één keer te laten. In 2025 willen we een tweede deel publiceren.