De NGV afdeling Rijnland houdt zijn afdelingsavonden in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.

De NGV afdeling Rijnland houdt zijn afdelingsavonden in de Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2 te Leiderdorp.

Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden.

Voorafgaand aan elke lezing houden we een inloopuur met:
• Mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden;
• Nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische computerprogramma’s, oud schrift;
• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie;
• Boeken en/of tijdschriften brengen voor de leestafel [mits het geschiedenis, genealogie of topografie betreft];
• Boeken en/of tijdschriften uitzoeken vanaf de leestafel;


Heeft u specifieke of bijzondere vragen? U kunt deze ook vooraf per email melden bij de secretaris van de afdeling ( ).
Dan wordt geprobeerd tijdens het inloopuur eventuele informatie van externe deskundigen beschikbaar te hebben.