De NGV afdeling Rijnland en Kennemerland houdt zijn afdelingsavonden in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest

De NGV afdeling Rijnland en Kennemerland houdt zijn afdelingsavonden in het Dorpscentrum Oegstgeest, Lijtweg 9, 2341 HA Oegstgeest

Deze avonden zijn gratis toegankelijk voor leden en belangstellenden.

Voorafgaand aan elke lezing houden we een inloopuur met:
• Mogelijkheid tot stellen van vragen aan één van de bestuursleden;
• Nader in te gaan op vragen of wensen die u heeft ten aanzien van het opzoeken van gegevens of gebruik van genealogische computerprogramma’s, oud schrift;
• NGV-leden ontmoeten met dezelfde passie;
• Boeken en/of tijdschriften brengen voor de leestafel [mits het geschiedenis, genealogie of topografie betreft];
• Boeken en/of tijdschriften uitzoeken vanaf de leestafel;


Heeft u specifieke of bijzondere vragen? U kunt deze ook vooraf per email melden bij de secretaris van de afdeling ( ).
Dan wordt geprobeerd tijdens het inloopuur eventuele informatie van externe deskundigen beschikbaar te hebben.