Het maken van een bewoningsgeschiedenis met behulp van haardstedenregisters en andere bronnen

Het maken van een bewoningsgeschiedenis met behulp van haardstedenregisters en andere bronnen

Datum: zaterdag, 13 april, 2024
Tijd: 14:00 - 15:00
Locatie: De Stefans-Hof te Borne; Grotestraat 207 (zijkant RK Kerk)

Broer Roorda woont sinds 2000 in Assen en is sinds 2023 vrijwilliger bij het Drents Archief. Hij raakte rond zijn 20ste jaar geïnteresseerd in zijn voorouders en die van zijn vrouw. Dat leidde tot een tweetal vroege publicaties in Friesland en Groningen. Als amateur genealoog heeft hij in de loop van de tijd ook anderen aan voorouders geholpen. Na zijn pensionering kreeg ook bewoningsgeschiedenis zijn interesse. Dat heeft geleid tot een tweetal boeken met (bijna) alle bewoners en eigenaren aan twee straten in Assen en enkele artikelen in het Asser Historisch Tijdschrift en het Drentse Genealogisch Jaarboek 2020/2021.

In het boek over de Oostersingel in Assen is de begingeschiedenis tot begin 1800 vooral te danken aan de Haardsteden geld registers en rekeningen van de rentmeester van het Convent Assen. Want juist deze registers bieden hulp bij een zoektocht naar het vinden van bewoners van woningen en hun locaties voor 1800. Beide registers zijn een belangrijke bron voor bewoningsgeschiedenis en genealogische en historisch onderzoek. Roorda vertelt hoe we in het kader van bewoningsgeschiedenis bewoners en/of eigenaren van huizen en boerderijen kunnen vinden en geeft een toelichting over de achtergrond van de (Drentse) haardstedengeld registers. Met deze achtergrond ervaring vanuit Drenthe hoopt hij een vertaalslag te kunnen maken naar Overijssel. Daarbij doet hij ook een beroep op kennis en ervaring van aanwezigen met bronnen uit de collectie Overijssel. Er zal gelegenheid zijn voor vragen.