Nederlanders in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Nederlanders in de Amerikaanse Burgeroorlog.

Datum: zaterdag, 13 januari, 2024
Tijd: 14:00 - 16:00
Locatie: Parochiehuis Stefans-Hof, Grotestraat 207, 7622 GH Borne.

Ruim 160 jaar geleden brak de Amerikaanse Burgeroorlog uit. Dit grootste en bloedigste conflict op Amerikaanse bodem hield het land vier jaar lang in een wurgende greep en liet na afloop diepe sporen na, die tot op de dag van vandaag zichtbaar en voelbaar zijn. De inzet van deze gruwelijke oorlog, die meer dan 600.000 mensenlevens kostte was het behoud van de Unie of de afsplitsing van de Geconfedereerde Staten van Amerika inclusief de handhaving van de slavernij. In het conflict speelden de immigranten, die tussen 1840 en 1860 vanuit Europa naar Amerika waren gekomen, een belangrijke rol. Zij waren vooral afkomstig uit Ierland en Duitsland, maar ook uit Nederland. Zo zochten in die tijd ruim 20.000 Nederlanders hun heil in de nieuwe wereld.

Toen in 1861 de Burgeroorlog uitbrak riep president Lincoln de mannelijke bevolking op om zich als vrijwilliger te melden voor het leger van de Unie. Aan dat beroep werd gehoor gegeven door ruim zeshonderd Nederlanders. Hun ervaringen, daden en andere wapenfeiten staan centraal in deze lezing. Sommigen van hen betaalden met hun leven de allerhoogste prijs voor hun nieuwe vaderland.

De lezing vindt plaats in de Stefans-Hof in Borne, om 14:00; de zaal is open vanaf 13:30 uur.

De ingang is rechts naast de Stephanus kerk.