Voorouderspreekuur weer van start

Voorouderspreekuur weer van start

Na een onderbreking van tweeëneenhalf jaar beginnen we vanaf 7 september 2022 weer met het voorouderspreekuur. Elke eerste woensdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur zitten twee vrijwilligers van onze afdeling klaar in Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 om uw genealogische vragen te beantwoorden. Zij beschikken over allerlei informatiemateriaal en een laptop met internetverbinding.

Het spreekuur is bedoeld voor zowel beginnende als reeds lang actieve genealogen. Samen met de twee spreekuurmedewerkers wordt gezocht naar oplossingen van vragen, tegenstrijdigheden, vastgelopen onderzoek, raadselachtige resultaten, het – in eerste instantie – ontbreken van data, de juiste bronnen in mogelijke registers en op websites. Ook genealogische programma’s en het opslaan van gegevens kunnen aan bod komen.

Vrijwilligers gevraagd

Wij zoeken nog vrijwilligers die aan het spreekuur willen meewerken. Wilt u graag uw kennis en ervaring op genealogisch gebied gebruiken om anderen te helpen? Meld u dan aan bij Yvonne Jansen-Linse, (e-mail). Of kom eerst een keer langs op de eerste woensdag van de maand om eens te zien hoe het spreekuur verloopt.