NGV Utrecht

Agenda

Voorouderspreekuur

Datum: 4 oktober 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht

Weet u niet hoe te beginnen met genealogisch onderzoek, bent u vastgelopen of hebt u andere genealogische vragen? Kom dan eens naar het voorouderspreekuur. Elke eerste woensdag van de maand zitten twee vrijwilligers van onze afdeling klaar in Het Utrechts Archief om uw genealogische vragen te beantwoorden. Zij beschikken over allerlei informatiemateriaal en een laptop met internetverbinding.

Jubileum afdeling Utrecht 7 oktober 2023

Datum: 7 oktober 2023
Tijd: 12:30 - 18:00
Locatie: Paushuize, Pausdam 10, 3512HN Utrecht

Op 7 oktober 2023 viert de afdeling Utrecht haar 75-jarig bestaan. Samen met het Hoofdbestuur hebben we besloten hiervan een landelijke dag te maken. Het gekozen thema is “familiegeschiedenis en muziek” en dit wordt ingevuld met een lezing over Rijk de Gooijer (Utrecht, 17 december 1925 – Amsterdam, 2 november 2011). De dag, onder de titel “Rijk verleden”, wordt gehouden in het mooie 16e-eeuwse Paushuize in het Centrum van de stad Utrecht.

Na een kort welkom door de voorzitter van de afdeling Utrecht starten we de middag met een lezing over het Paushuize en Paus Adrianus, gevolgd door een lezing van Olaf Broos over het kleurrijke leven van Rijk de Gooijer (acteur, komiek, zanger, schrijver en columnist).

In het tweede deel van de middag is het tijd voor de “NGV Schepperle Award”, een prijs aan een persoon of groep die zich op gebied van Genealogie (familiekunde), genetica en/of heraldiek heeft onderscheiden. Landelijk NGV-voorzitter Peter van Boheemen houdt een inleidend praatje, daarna krijgen de genomineerden elk 10 min. om iets te vertellen over hun onderzoek/publicatie.  Vervolgens gaan we over op de feitelijke verkiezing en de uitreiking van de Award.

De middag wordt afgesloten met een optreden van blaasorkest Orkest Tegenwind – Straatorkest uit Utrecht

Programma
12.30 – 13.00 inloop met koffie/thee en koekje
13.00 – 13.05 welkom door Casper de Jong, voorzitter afdeling Utrecht NGV.
13.05 – 13.35 presentatie over Adrianus VI en Paushuize door Carel Huydecoper, conservator Paushuize.
13.35 – 13.45 vragen n.a.v. presentatie.
13.45 – 14.30 presentatie over Rijk de Gooijer door Olaf Broos
14.30 – 15.00 vragen n.a.v. presentatie

15.00 – 15.30 theepauze

15.30 – 15.40 inleidend praatje over verkiezing “NGV Schepperle Award”door Peter van Boheemen, voorzitter NGV.
15.40 – 16.00 presentaties door de drie genomineerde kandidaat-genealogen
16.00 – 16.45 verkiezing en prijsuitreiking genealoog van het jaar,
16.45 – 17.45 borrel met hapjes en muziek

NGV-leden worden van harte uitgenodigd deze feestelijke middag bij te wonen!

Aanmelden kan tot uiterlijk 15 september via het aanmeldingsformulier op de website van de NGV https://www.ngv.nl/hoofd/uitnodiging-landelijke-ngv-dag-7-oktober/ of door een mail te sturen naar Marijke Lambermont met vermelding van uw naam, woonplaats en aantal personen.

Voor deelname aan deze dag vragen wij een eigen bijdrage van €15,- per persoon over te maken op

NL73 INGB 0589 6198 02 ten name van Nederlandse Genealogische Vereniging onder vermelding van Landelijke NGV dag Utrecht 7 oktober 2023

Aanmelding is pas definitief na ontvangst van de eigen bijdrage.

Emigratie per driemaster naar de Verenigde Staten – Martha van Eerdt

Datum: 11 oktober 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht, of digitaal.

Martha van Eerdt onderzoekt de geschiedenis van haar geboortedorp Boekel in het oosten van Noord-Brabant. Midden 19e eeuw vertrok zo’n 8% van de bevolking van dit boerendorp naar de Verenigde Staten. Wat dreef deze landverhuizers? Martha schreef hierover een artikel voor de plaatselijke heemkundekring. Toen nakomelingen van deze landverhuizers in Amerika contact met haar opnamen, schreef ze een vervolg over hoe het de landverhuizers daar verging. Zij vestigden zich in Wisconsin, aan de grens van wat toen als de beschaafde wereld werd gezien. Over de redenen van hun vertrek, de reis en over hoe hun integratieproces in Amerika verliep, vertelt Martha van Eerdt in deze lezing.

Deze lezing is ook digitaal te volgen via Jitsi. U kunt zich daarvoor uiterlijk op zondag 8 oktober aanmelden bij de secretaris.

Voorouderspreekuur

Datum: 1 november 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht

Weet u niet hoe te beginnen met genealogisch onderzoek, bent u vastgelopen of hebt u andere genealogische vragen? Kom dan eens naar het voorouderspreekuur. Elke eerste woensdag van de maand zitten twee vrijwilligers van onze afdeling klaar in Het Utrechts Archief om uw genealogische vragen te beantwoorden. Zij beschikken over allerlei informatiemateriaal en een laptop met internetverbinding.

Ledenvergadering en lezing Genealogie in Duitsland deel 2 – Rob Dix

Datum: 8 november 2023
Tijd: 19:30 - 22:00
Locatie: Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht.

Nadere info over de vergadering volgt.

Na afloop van de vergadering zal Rob Dix, oud-voorzitter van de NGV en deskundig op het gebied van onderzoek in Duitsland, voortbouwen op zijn presentatie voor onze afdeling op 10 mei van dit jaar. Daarbij zal hij onder meer ingaan op het zoeken in de Landesarchiven en andere zaken die op 10 mei nog niet aan de orde zijn gekomen.

Voorouderspreekuur

Datum: 6 december 2023
Tijd: 10:30 - 12:30
Locatie: Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 KW Utrecht

Weet u niet hoe te beginnen met genealogisch onderzoek, bent u vastgelopen of hebt u andere genealogische vragen? Kom dan eens naar het voorouderspreekuur. Elke eerste woensdag van de maand zitten twee vrijwilligers van onze afdeling klaar in Het Utrechts Archief om uw genealogische vragen te beantwoorden. Zij beschikken over allerlei informatiemateriaal en een laptop met internetverbinding.

Een reis door Zwitserland naar Milaan 1853/2022 – Hans Gutlich

Datum: 13 december 2023
Tijd: 20:00 - 22:00
Locatie: Blauwe zaal van de Tuindorpkerk, Prof. Suringarlaan 1, 3571 WH Utrecht.

De spreker doet sinds 1988 onderzoek naar zijn sinds 1794 in Nederland aanwezige familie. De familiewortels liggen echter verder terug in Duitsland en in de Duitse archieven werd het verhaal ontdekt van familielid Hermann Gütlich (1836-1861). Deze heeft op 17-jarige leeftijd in de herfst van 1853 een reis ondernomen van Mainz door Zwitserland over de Gotthard-pas naar Milaan, om twee paarden naar een neef te brengen. In 2022 heeft de spreker een fietstocht gemaakt in de voetsporen van deze verre voorvader, en begin dit jaar werd het boek “Een reis door Zwitserland naar Milaan 1853/2022” gepubliceerd waarin beide reizen samenkomen. 


Aan de hand van voorbeelden en ontdekkingen in de Nederlandse en Duitse archiefwereld worden we in de lezing meegenomen in zijn zoektocht met als voorlopig eindpunt de eerder genoemde reis door Zwitserland naar Milaan, met ruime aandacht voor de inzet van zowel de gebruikelijke als ook moderne (genealogische) middelen en diverse tips over het doen van genealogisch onderzoek in Duitsland.