NGV Utrecht

Cursus genealogie voor beginners 12 oktober – 23 november 2023

Op 12 oktober 2023 start een cursus genealogie, georganiseerd door de Nederlandse Genealogische Vereniging, afdeling Utrecht. Een goede gelegenheid om nu eens werk te maken van het zoeken naar voorouders! De cursus wordt gehouden op zes donderdagavonden van 18.30 – 20.45 uur in Het Utrechts Archief, Alexander Numankade 199-201, 3572 …

Bloemen voor 16 jaar plakwerk

16 jaar lang verzorgden Hetty Venema en haar man Bert de verzending van Stichtse Heraut. In 2006 waren dat er 700 en later werden dat er wat minder. Een snelle rekensom leert dat, als het er gemiddeld 500 waren, er meer dan 30.000 Herauten door Hetty en Bert van adresstickers …

Presentatie GensDataPro

Op de clubavond van 14 september werd een presentatie gegeven over GDP (GensDataPro), het genealogieprogramma van de NGV, door Bas Wilschut, de ontwikkelaar van het programma. De belangstelling was groot: de Blauwe Zaal in de Tuindorpkerk zat vol. De lezing begon met een demonstratie hoe je een stamboom begint, en …

Voorouderspreekuur weer van start

Na een onderbreking van tweeëneenhalf jaar beginnen we vanaf 7 september 2022 weer met het voorouderspreekuur. Elke eerste woensdag van de maand van 10.30 – 12.30 uur zitten twee vrijwilligers van onze afdeling klaar in Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 om uw genealogische vragen te beantwoorden. Zij …