NGV Utrecht

De Stichtse Heraut

33 nr 4

De Stichtse Heraut is het afdelingsblad van de NGV Afdeling Utrecht, en verschijnt in februari, april, augustus en november. Behalve mededelingen van de afdeling, aankondigingen en verslagen van de activiteiten van de vereniging en vaste rubrieken met bijvoorbeeld genealogische weetjes en nieuws uit andere genealogische tijdschriften, bevat dit artikelen van leden over hun onderzoek, bijzondere vondsten en interessante bronnen.

De Stichtse Heraut wordt verspreid onder alle leden van de NGV afdeling Utrecht, op papier of digitaal. Wie geen lid is van de NGV, kan zich op de Stichtse Heraut abonneren voor E 13,00 per jaar. Opgave bij de penningmeester.

Wil je een artikel of een andere bijdrage schrijven voor de Stichtse Heraut? Graag! We krijgen je bijdrage graag één maand voor verschijning (per mail aan de redactie).

Hieronder kan je nummers uit recente jaargangen van de Stichtse Heraut downloaden.

34/1: feb 2022
34/2: apr 2022
34/3: aug 2022
34/4: nov 2022
2021, nr 1
33/1: feb 2021
33 nr 2
33/2: apr 2021
33 nr 3
33/3: aug 2021
33 nr 4
33/4: nov 2021
32 nr 1
32/1: feb 2020
32 nr 2
32/2: apr 2020
32 nr 3
32/3: aug 2020
32 nr 4
32/4: nov 2020
31 nr 1
31/1: feb 2019
31 nr 2
31/2: apr 2019
31 nr 3
31/3: aug 2019
31 nr 4
31/4: nov 2019