NGV Utrecht

Word lid!

Het lidmaatschap van de Nederlandse Genealogische Vereniging biedt de leden van de afdeling Utrecht vele voordelen. Een aantal hiervan volgt hieronder:

  • het goed verzorgde geïllustreerde verenigingsblad Gens Nostra met interessante artikelen, een vragenrubriek, boek- en tijdschriftbespreking, aanwijzingen, mededelingen, enz.
  • het kwartaal tijdschrift van de afdeling, genaamd Stichtse Heraut, met o.a. afdelingsnieuws, meer op de regio gerichte artikelen, genealogische vragen van de leden, oefeningen in paleografie (= oud schrift), e.d.
  • een maandelijkse afdelingsbijeenkomst (m.u.v. de vakantieperiode) op een prima te bereiken locatie in de stad Utrecht met deskundige sprekers over uiteenlopende genealogische en historische onderwerpen.
  • op de afdelingsbijeenkomsten (maar ook daarbuiten) de mogelijkheid om directe persoonlijke informatie te ontvangen van de regionale contactdienstfunctionaris over mogelijke in andere delen van het land wonende NGV-leden die gegevens bezitten of zoeken over een bepaald geslacht.
  • deelname aan door de afdeling te organiseren excursies.
  • het op vrijwillige basis deelnemen aan werkgroepen van de afdeling.
  • toegang tot het verenigingscentrum in Bunnik  waar uitgebreide collecties en verzamelingen aanwezig zijn, onder meer een centraal naamregister met ongeveer anderhalf miljoen verwijzingen.
  • de mogelijkheid om lid te worden van een van de functionele afdelingen van de vereniging.

De contributie voor een gewoon lidmaatschap bedraagt €49,– per jaar. Aanvullende lidmaatschappen (bijv. voor een gezinslid of voor meerdere regionale of functionele afdelingen) zijn mogelijk. Zie hiervoor de aanmeldingspagina op de landelijke NGV-site.