Bloemen voor 16 jaar plakwerk

Bloemen voor 16 jaar plakwerk

16 jaar lang verzorgden Hetty Venema en haar man Bert de verzending van Stichtse Heraut. In 2006 waren dat er 700 en later werden dat er wat minder. Een snelle rekensom leert dat, als het er gemiddeld 500 waren, er meer dan 30.000 Herauten door Hetty en Bert van adresstickers zijn voorzien en verzonden. De verzending van de Herauten wordt nu door de drukker gedaan. Een mooie bos bloemen om te bedanken is het minste dat we als afdelingsbestuur kunnen doen.

Hetty en Bert bedankt voor 16 jaar plakwerk en verzending van de Stichtse Heraut!