NGV Delfland

Mededelingenblad

De NGV afdeling Delfland geeft een Mededelingenblad uit dat gratis wordt verstuurd aan de leden van de afdeling. Overige leden van de NGV kunnen het blad ontvangen als zij bijkomend lid zijn c.q. worden van onze afdeling.

Een index op dit Mededelingenblad over de jaren december 1991 t/m maart 2021 is gratis te downloaden als pdf bestand.
Ons Mededelingenblad verschijnt viermaal per jaar en wel in de maanden maart, juni, september en december. Bijdragen voor ons blad kunt U sturen naar het redactie adres Wengéhout 96, 2719 KB Zoetermeer of per

De verschenen nummers zijn: (als u op de link klikt wordt het pdf-bestand gedownload)