NGV Flevoland

Bestuur

Functie Naam   E-mail
Voorzitter Willy van der Most   mail
Secretaris / Redactie Genealogica Piet Peeters   mail
Penningmeester / Redactie Genealogica Maurice Kruijk   mail
Webredacteur Wim Sijses   mail
PR/Notulist Lidy Kutschruiter   mail
       
Afgevaardige AV Wim Sijses   mail
Vice-afgevaardige AV Piet Peeters   mail
CoördinatorenFunctie
Peter BedekerCoördinatie en organisatie Voorouderspreekuren
Antoinette TimmermansPlanning en organisatie lezingen en excursies