NGV Flevoland

Genealogica

Hier vind je de uitgaven sinds 2017 tot heden.

2017

33e jaargang – nr. 2 – mei 2017 (Openen in nieuwe tab)

Agenda 2017
Agenda voorouderspreekuren
Van de redactie
Verslag algemene ledenvergadering 18 maart 2017
Seminar “de NGV leert”
Doorzoeken van akten in België
Brand!
Mungo Graham, kapitein in een Schots regiment
DNA-onderzoek
Welkom Schokkers 1859
Aandachtspunten bij publicatie van stamboomonderzoek
Lezing: Maatschappij van Weldadigheid
Middag kennis delen
Hulp bij voorouderspreekuren
Puzzel
Gezocht

2018

34e jaargang – nr. 1 – februari 2018 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
3 maart a.s. Opa en Omadag in Kampen
Een weerbarstige vroed meester
Oproep!
Het Flevolands Archief
Gelezen op internet
Vragenrubriek
Een moord verhaal of een MOORDVERHAAL?
https://ontdekjouwverhaal.nl
Jaarverslag secretariaat 2017
Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 (concept)
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Webredactie
Voorouderspreekuren

34e jaargang – nr. 3 – oktober 2018 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
Zoeken op inventaris Stadsarchief Amsterdam
Abraham de Cooge
Zoeken in Familysearch (zonder www.zoekakten.nl)
Toevalstreffers – een bijzonder fotoalbum
De Reformatie en de gevolgen in de maatschappij
Bijdrage lezing Reformatie
Het Flevolands Archief
Een dagje Famillement in Leeuwarden – 3 juni 2018
Inhoudsopgave
Colofon Genealogica

2019

35e jaargang – nr. 1 – februari 2019 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
Cornelis Adriaensz. Cruijck
Ancestor Tree Manager
Een blinde vlek in beeld. Over de Watergeuzen, Den Briel en de Wadden
Websites – tips voor uw onderzoek
Archieven – Stadsarchief Worms
Snelle handleiding zoeken via www.wiewaswie.nl
Verslag leden-voor-leden bijeenkomst 15 december 2018
Puzzel ambachten, beroepen en functies van toen
Jaarverslag van de Nederlandse Genealogische Vereniging afdeling Flevoland 2018
Financieel jaarverslag 2018 en begroting 2019 (concept)
Inhoudsopgave
Colofon Genealogica

35e jaargang – nr. 2 – juni 2019 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
Verslag algemene ledenvergadering 23 maart 2019
Oproep cursusleider oud schrift
Onze nieuwe afdelingsfolder
Digitaal genealogisch onderzoek in Duitsland
Agressie tegen een schoolhoofd
Militaire voorouders en genealogische bronnen
Onze kalender
Verslag excursie Hoogeveen 6 april 2019
Verslag bijeenkomst 18 mei 2019
Oproep voorouderspreekuren Dronten en Swifterbant
Oplossing puzzel februari 2019
Tips
Website tips voor uw onderzoek in België
Inhoudsopgave
Colofon Genealogica

35e jaargang – nr. 3 – oktober 2019 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
Familiespeurder Braam: ‘Het is verslavend’
Datering in de Burgerlijke Stand Akten tijdens De Franse Republiek 1792-1806
Verder komen met vastgelopen stamboomonderzoek – De Breet
Verzoek om hulp bij transcriberen van akte
Adriaen, Simon en Willen Adriaan van der Stel
Postzegels als bron voor genealogie en heraldiek
Ziekten, Zorg en Zoektochten, Genealogie en Medische Geschiedenis 1700 – 1950
NGV Flevoland op de Seniorenbeurs in Stadhuis Almere
NGV Symposium Dochters van Eva in Tiel
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

2020

36e jaargang – nr. 1 – Februari 2020 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Van de redactie
Jaarverslag 2019 van de NGV afdeling Flevoland
Financieel jaarverslag 2019
De registers van bediening van het Heilig Oliesel
Het verhaal van de familie Baas uit Groningen
Eleonora van Aquitanië
Structureren van alle documenten van uw stamboomonderzoek
De Stamboom
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren
Inhoudsopgave

36e jaargang – nr. 2 – Mei 2020 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Corona
Een korte geschiedenis van de familie Cruijck (Kruijk) in Delft in de 17e eeuw
Feesten door de eeuwen heen
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

36e jaargang – nr. 3 – Oktober 2020 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Corona en de NGV
De negen levens van Cornelis Goliath
Algemene Leden Vergadering 2019
Jaarverslag 2019 van de NGV afdeling Flevoland
Financieel jaarverslag 2019
Corona gedicht van Ronald M. Offerman
Talkshow voor genealogen
Diederik Durven – Gouverneur- generaal van Oost-Indië (1729-1731)
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

2021

37e jaargang – nr. 1 – Februari 2021 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Corona en de NGV
Jaarverslag 2020
Algemene Ledenvergadering van maart 2021
Financieel verslag 2020
Gerard van Loon
Afspraken m.b.t het aanleveren van kopij voor GENEALOGICA
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

37e jaargang – nr. 2 – Mei 2021 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Beperkingen door Corona
Financieel verslag 2020
Algemene Ledenvergadering 2021
Vacatures in het bestuur
Vrijwilligers voor het voorouderspreekuur in Dronten en Swifterbant
Interview met Fred van der Zwan
Adellijke-, Edele-, Burgerlijke afkomst door Joop Campfens
Antonia Elisabeth Hendriks (1896 – 1975)
Inhoudsopgave
Bestuur
Voorouderspreekuren

37e jaargang – nr. 3 – Oktober 2021 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Agenda
Mededelingen vanuit het Bestuur
Een familieverhaal van Geert Baas
Die Widerstandskämpfer vom 20. Juli 1944 aus Württemberg
De berging van de Short Stirling BK716, Almere, Flevoland
Een inbraak
Excursie naar Delft en lezing over Jacques en Agneta van Marken
De waarde van Weeskamerarchieven
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Coördinatoren
Voorouderspreekuren

2022

38e jaargang – nr. 1 – Februari 2022 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Leden voor leden en Algemene Ledenvergadering op 19 maart 2022
Excursie naar Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
Lezing Jan van der Mast en excursie naar Delft
Lezing van Leendert de Jong over Cholera in Zandvoort
Jaarverslag 2021
Website Erfgoedvrijwilliger.nl
Bernardus Paludanus en de stamreeks van Peter Paludanus
Transkribus automatisch vertalen van documenten
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

38e jaargang – nr. 2 – Mei 2022 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Verslag van de excursie naar KB Den Haag
Excursie naar Koninklijke Bibliotheek in Den Haag
Willem Hollak, herbergier te Ommen
Lezing door Bas Wiltschut over GensDataPro
Strategiediscussie in de ALV van 19 maart 2022
Verslag van de AV van 21-05-2022
Famillement Amsterdam 2022
Opzoeken in krantenarchief van Delpher
DNA test gedaan, en dan?
De veroordeling van Judith Bosmans
De Schiedamse kuiper en reder Bruijn Rembrantsz
Je hebt geen bet-betovergrootvader
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren

38e jaargang – nr. 3 – Oktober 2022 (Openen in nieuwe tab)

Agenda
Nieuwe afdeling Noord-Holland Noord
Van de voorzitter
Excursie naar Agnetapark in Delft
Voorouderspreekuur in Emmeloord voortaan in FlevoMeer Bibliotheek
Werkgroep Marketing
Almere Plus Beurs
Lezing van Bas Wilschut over GensDataPro
De Druivenpastoor
Dag van de Ouderen in de Meerpaal in Dronten
Artikel Fred van der Zwan in Gens Nostra nr. 5-2022
Inhoudsopgave
Bestuur
Redactie
Voorouderspreekuren