NGV Flevoland

Regionale websites

FRwww.tresoar.nlTresoar is dè plek waar je informatie ziet, vindt en hoort over je achtergrond, je huis, je dorp en misschien zelfs een stukje van je eigen identiteit. In ons gebouw bruist het van activiteiten voor jong en oud: concerten, lezingen, tentoonstellingen, educatieve projecten, kindercolleges. Daarnaast is het een ideale ruimte voor wetenschappers, genealogen, studenten en scholieren om in alle rust (samen)  te kunnen werken aan onderzoek.
FRwww.allefriezen.nlAlleFriezen is een website die wil laten zien wat er in de Friese gemeentearchieven, het Historisch Informatiecentrum Noordoost Fryslân, het Historisch Centrum Leeuwarden en Tresoar is te vinden over alle personen, die geboren, getrouwd of overleden zijn in hun provincie, van de 16e eeuw tot begin zestiger jaren van de vorige eeuw.  AlleFriezen stelt van de aangesloten gemeenten alle openbare akten van de burgerlijke stand (vanaf 1811) en deels de bevolkingsregisters digitaal beschikbaar. Daarnaast wordt een groot aantal gegevens uit bronnen van voor 1811 beschikbaar gesteld. 
FRhttp://www.fryske-akademy.nlDe Fryske Akademy richt zich op het wetenschappelijk onderzoek naar de Friese taal, meertaligheid en regionale geschiedenis. Wij geven boeken en taalhulpmiddelen uit en organiseren symposia, lezingen en congressen. De Fryske Akademy is opgericht in 1938 en sinds 1990 gelieerd aan de KNAW.
FRhttp://www.hvnf.nlWelkom op de officiële website van de Historische Vereniging Noordoost-Friesland. De site biedt u de meest uitgebreide en relevante verzameling van indexen, nieuws, foto’s, video’s, verhalen, boeken en links over genealogie en historie van de regio Noordoost Friesland. De Vereniging richt zich op het doen van archiefonderzoek naar (familie-)geschiedenis in de omgeving van Dokkum en de Dongeradelen (Noordoost Friesland). Omliggende gemeenten als Dantumadeel, Achtkarspelen, Kollumerland, Schiermonnikoog, Ameland en Ferwerderadeel hebben ook onze aandacht, evenals het Groninger Westerkwartier.
FRhttp://www.historischcentrumleeuwarden.nlErfgoedcentrum voor Leeuwarden. Het Historisch Centrum Leeuwarden (HCL) is het informatie- en activiteitencentrum voor de geschiedenis van Leeuwarden en omgeving. Duizenden strekkende meters aan historische documenten, vanaf de Middeleeuwen tot heden, worden hier bewaard en toegankelijk gemaakt. Iedereen die iets wil weten over de geschiedenis van Leeuwarden of de vroegere bewoners, kan hiervoor terecht bij het HCL. Deskundige medewerkers helpen de bezoekers bij hun speurtocht in de archieven, bevolkingsregisters, foto’s, bouwtekeningen, kranten en vele andere bronnen.
FRhttp://www.archiefrkfriesland.nlDe Stichting Archief- en Documentatiecentrum voor R.K. Friesland stelt zich ten doel het verzamelen, inventariseren en catalogiseren van alle mogelijke documentatie en archieven welke betrekking hebben op het Rooms-Katholieke leven in Friesland.
FRhttp://www.dekrantvantoen.nlDoorzoek hier het digitale archief van de drie dagbladen in noord Nederland; het Dagblad van het Noorden, de Leeuwarder Courant en het Friesch Dagblad.
GRhttp://www.allegroningers.nlAlle Groningers is een website van de Groninger Archieven.
GRhttp://www.deverhalenvangroningen.nlOp deze website kunt u struinen door het (culturele) erfgoed van de stad en provincie Groningen. Lees herinneringen aan Groningen ten tijde van grote gebeurtenissen en belangrijke periodes, bekijk foto’s en beelden van heel vroeger tot vrij recent en leer over de ontstaansgeschiedenis van het unieke Groninger landschap. Naast historische verhalen biedt deze site u de kans kennis te maken met de vele instellingen die zorg dragen voor het behoud en beheer van de cultuur en historie van de provincie Groningen. Waar zijn ze te vinden? En wat staat er bij hen op de agenda?
GRhttp://www.groningerarchieven.nlDe Groninger Archieven zijn voluit het Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven. We laten als professionele collectiebeheerder een zo groot mogelijk publiek kennis maken met onze fysieke en digitale collecties. In het beleidsplan VerGezicht 2017-2021 zijn hiervoor nieuwe plannen geformuleerd. Daarnaast zijn wij een actieve bemiddelaar om historische en actuele informatie over stad en provincie Groningen breed in te zetten. En voor de aangesloten overheden zijn wij een gedegen partner.
DRhttp://www.alledrenten.nlIn AlleDrenten kunt u zoeken in verschillende personendatabases. Deze worden verdeeld in drie tijdvakken: na 1800, 1600-1800 en vóór 1600.
Elk van deze bestanden kunt u selecteren door met de muis de betreffende periode aan te wijzen en vervolgens in het menu op het bestand te klikken. Vervolgens kunt u de naam van de gezochte persoon invoeren: de voornaam en/of de achternaam en/of (alleen in de periode 1600-1811) het patroniem of vadersnaam. U kunt zoeken in de afzonderlijke registers van de burgerlijke stand (geboorte, huwelijk en overlijden) of kerkelijke registers (doop en trouw) of in alle registers tegelijk.
DRhttp://www.drentsarchief.nlHet  Drents Archief brengt erfgoed dichterbij mensen, laat ze met andere ogen naar hun omgeving kijken en maakt ze bewust van de eigen sporen in het verleden. We koesteren ons DNA, dat is de basis: authentiek, zorgzaam/betrouwbaar, toegankelijk/gidsen, verrassend/ondernemend, delen en inspireren.
OVhttp://www.historischcentrumoverijssel.nlHistorisch Centrum Overijssel is het informatiecentrum voor de geschiedenis van de provincie Overijssel. Archieven, boeken, prenten, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Overijssel van de Middeleeuwen tot nu.
OVhttp://www.bonmama.nlSystematische ontsluiting van de geschiedenis van Avereest en Ommerschans.
FLEhttp://www.hetflevolandsarchief.nlHet Flevolands Archief bewaart het geheugen van de provincie Flevoland in archieven en verschillende collecties. In Het Flevolands Archief vindt u tekeningen, foto’s, kranten, boeken en archieven over de geschiedenis van Flevoland.
FLEhttp://www.genealogieopurk.nlDe Werkgroep Genealogie Urk verzamelt gegevens van personen die afkomstig zijn van Urk, dan wel een directe link hebben met Urk. Inmiddels zijn er meer dan 80.000 personen bekend.
GLDhttp://www.coda-apeldoorn.nlCODA Archief is het historisch documentatiecentrum van de stad Apeldoorn. CODA vervult de functie van gemeentearchief en bewaart ruim vijf kilometer aan archieven en vele meters beeldmateriaal.
GLDhttp://www.geldersarchief.nlArchieven, beeld & geluid, familiegeschiedenis, omgevingsgeschiedenis, tweede wereldoorlog.
GLDhttp://www.genealogiedomein.nlGenealogiedomein.nl is een website voor digitale genealogische brongegevens en overige items in de Achterhoek en Liemers en ook daarbuiten.
GLDhttp://www.stadsarchiefdeventer.nlHistorisch Centrum Overijssel in Deventer is onderdeel van Historisch Centrum Overijssel gevestigd in Zwolle. Hieronder staat een aantal handige links naar de websites van het HCO. Deze kunnen goed van pas komen bij uw archiefonderzoek!
GLDhttp://www.oudscherpenzeel.nlOp deze site verhalen, tradities, genealogieën, foto’s, links, digitaal archief, Oud-Scherpenzeel en historische  wandelingen.
GLDhttp://www.netherlandsgenealogy.comDeze website bevat een bevolkingsreconstructie van Achterhoekse families. De meeste mensen op deze site komen uit Aalten, Bredevoort, Dinxperlo en Winterswijk. Inclusief meer dan 5.000 personen die vanuit deze regio naar de VS zijn geëmigreerd in de 19e eeuw.
GLDhttp://www.heerlijkheidborculo.nlPortal van de geschiedenis van stad en heerlijkheid Borculo 12de – 19e eeuw. De site bevat diverse bronverwijzingen en vele links naar voor de genealoog interessante websites in de Achterhoek.
GLDhttp://www.flickr.com/photos/genealogiedomein/albumsRuim 169.000 foto’s van bronnen genealogische bronnen in de Achterhoek. Aanrader!
GLDhttp://www. regionaalarchiefnijmegen.nlHet Regionaal Archief Nijmegen is onderdeel van de gemeente Nijmegen en vormt het geheugen van Nijmegen en de regio. Wij hebben als beleid om zoveel mogelijk informatie als open data aan te bieden. Hierdoor kan iedereen de informatie hergebruiken zonder dat er voorwaarden worden gesteld aan het gebruik.
GLDhttp://www.snwv.nlHet Streekarchivariaat Noordwest-Veluwe (SNWV) vormt het geheugen van de regio Noordwest-Veluwe. Wij beheren de archieven en historische collecties van de gemeenten Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet en Oldebroek. Archieven zijn belangrijk voor het kunnen reconstrueren van het verleden en onze identiteit.
GLDhttp://www.liemersverleden.nlHet Streekarchivariaat van de gemeenten Doesburg, Duiven, Zevenaar en  Westervoort en de voormalige gemeenten Angerlo en Rijnwaarden.
GLDhttp://www.streekarchiefepe.nlStreekarchief Epe, Hattem en Heerde. Wij beheren documenten over de historie van de Noordoost-Veluwe en stellen die graag aan u beschikbaar. Voor een klein, maar belangrijk deel doen we dat op deze website.
UThttp://www. hetutrechtsarchief.nlGeheugen van Utrecht. Met tientallen kilometers archieven, een half miljoen foto’s, films, tekeningen en prenten en een omvangrijke bibliotheek is Het Utrechts Archief het geheugen van de stad en provincie.
UThttp://www.archiefeemland.nlOmvat de regio Amersfoort, Baarn, Bunschoten, Eemnes, Leusden, Renswoude, Soest, Woudenberg, Waterschap Vallei & Veluwe en Kamp Amersfoort. Notariële akten, DTB, personen, dorpsgerechten, Lidmaten,
resoluties, belastingkohieren, dienstplichtigen etc.
NHhttp://www. noord-hollandsarchief.nlDe missie van het Noord-Hollands Archief is tweeledig:
– partner zijn voor overheden: borgen van de duurzame toegankelijkheid en betrouwbaarheid van hun archieven
– beschikbaar zijn voor publiek: informatiecentrum zijn voor de geschiedenis van Noord-Holland en gemeenten in Kennemerland en Amstel- en Meerlanden
NHhttp://www.regionaalarchiefalkmaar.nlDoelstellingen van het Regionaal Archief Alkmaar zijn:
– Het verwerven van nieuwe archieven, audiovisuele documenten en andere historische collecties;
– het veilig beheren en toegankelijk maken van de collectie;
– het publiek in staat stellen om de collectie te raadplegen.
Het werkgebied van het Regionaal Archief omvat 10 gemeenten in Noord-Holland: Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Heerhugowaard, Heiloo, Hollands Kroon, Langedijk, Schagen en Texel. 
NHhttp://www.amsterdam.nl/stadsarchiefHet Stadsarchief Amsterdam is het historisch documentatie- centrum van de stad Amsterdam met 50 kilometer archieven, een historisch- topografische collectie met miljoenen kaarten, tekeningen, en prenten, een bibliotheek en omvangrijke geluids-, film- en fotoarchieven.
NHhttp://www. archief.zaanstad.nlHet Gemeentearchief Zaanstad beheert de archieven van de voormalige Zaangemeenten Assendelft, Koog aan de Zaan, Krommenie, Westzaan, Wormerveer, Zaandam en Zaandijk. Per 1974 gingen deze gemeenten samen tot de Gemeente Zaanstad.
NHhttp://www.westfriesarchief.nlHet Westfries Archief is hét regionaal historisch centrum voor Westfriesland. Een professionele, publieksgerichte dienst waar (Westfriese) burgers, instellingen en overheden terecht kunnen met historische vragen. Het Westfries Archief is aangewezen als de bewaarplaats voor de oude archieven. Na overbrenging van de archiefstukken zijn deze in principe voor iedereen openbaar en beschikbaar voor onderzoek. Omvat de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer en Stede Broec.
NHhttp://www. waterlandsarchief.nlHet Waterlands Archief is het betrouwbaar geheugen van de regio Waterland. Met bijna vijf kilometer archieven, een uitgebreide bibliotheek, een rijke verzameling historische kaarten, prenten, foto’s, kranten, tijdschriften en documentatie van/over de regio Waterland vormen onze depots een essentiële bron voor historisch onderzoek. Wij bewaren de archieven van de gemeenten Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Purmerend, Waterland en Wormerland en hun voorgangers. Zo ook de archieven van de waterschappen in de regio, van vele notarissen en particuliere instellingen, zoals kerken, bedrijven en verenigingen, en van families en personen. 
ZHhttp://www. delft.voorouder.nlBevat een bevolkingsreconstructie van Delft en Rijswijk over de jaren 1812-1940.
ZHhttp://www. genealogie.voorouder.nlBevat een bevolkingsreconstructie van Zuid-Holland over de periode 1811-1930. Inmiddels zijn de gegevens van honderd plaatsten verwerkt. Bevat een reconstructie op basis van de Burgerlijke Stand.
ZHhttp://www. rotterdam.voorouder.nlBevat een bevolkingsreconstructie van Rotterdam en omstreken over de jaren 1811-1930.
ZHhttp://www.stadsarchief.rotterdam.nlHet Stadsarchief Rotterdam is het openbare geheugen van Rotterdam en enkele omliggende gemeenten. Onze bijzonder rijke collectie omvat honderdduizenden prenten, foto’s, films, kaarten, geluidsopnames en meer dan 20 kilometer papieren archiefstukken. Steeds meer informatie wordt alleen in digitale vorm bewaard.
ZHhttp://www.stadsarchiefdelft.nlStadsarchief Delft bewaart de archieven van Delft en haar partnergemeenten Rijswijk, Pijnacker-Nootdorp en Midden-Delfland. Kilometers bevolkings-registers, doop-, trouw- en begraafboeken, raadsverslagen, crimineelboeken, foto’s, prenten, kaarten, tekeningen, films, en video’s vormen de getuigenissen van de rijke geschiedenis van Delft en haar omgeving.
ZHhttp://www.collectie-delft.nlOnze missie is het om burgers en bestuur (actief) voorzien van betrouwbare historische informatie over de stad en de regio op basis van de archieven en de collecties die het beheert en Stadsarchief Delft waakt daarnaast over de duurzame toegankelijkheid van de door de gemeentelijke overheid gevormde en beheerde archieven.
ZHhttp://www.erfgoedleiden.nlErfgoed Leiden en Omstreken is hét cultuurhistorisch centrum voor gemeente Leiden en de regio, waar je advies kunt krijgen, kunt werken met en aan collecties, kunt leren en spelen, kunt bewonderen en verwonderen. Hier werken archivisten,collectiebeheerders, bouw- en architectuurhistorici, erfgoedadviseurs, archeologen,monumentenzorgers en molenaars als erfgoedprofessionals samen aan regionale historie van Leiden en Omstreken.
ZHhttp://www. gemeentearchief.alphenaandenrijn.nlHet gemeentearchief beheert de archieven van Aarlanderveen, Alphen aan den Rijn, Boskoop, Benthuizen, Hazerswoude-Dorp, Hazerswoude-Rijndijk, en Zwammerdam. 
ZHhttp://www.samh.nlNaast gemeentearchieven beheert Streekarchief Midden-Holland ook de  overgebrachte rijksarchieven uit de bovenstaande gemeenten, zoals de rechterlijke en notariële archieven, de archieven van de weeskamer en de kerkelijke doop-, trouw- en begraafboeken. Bovendien is het streekarchief in het bezit van archieven van talloze particuliere instellingen en bedrijven uit de omgeving, zoals kerkgenootschappen, scholen, verenigingen en fabrieken.
ZHhttp://www.rhcrijnstreek.nlDe geschiedenis van onze archiefdienst zelf gaat terug tot 1972. De (destijds) Zuid-hollandse gemeenten Woerden, Bodegraven, Reeuwijk en Driebruggen en het Groot-Waterschap van Woerden richtten toen het Streekarchivariaat Rijnstreek op.
ZHhttp://www. streekarchiefvp.nlHet Streekarchief is een gemeenschappelijke regeling en vormt zodoende de verzamelplaats voor de archieven van de gemeenten Brielle, Hellevoetsluis, Nissewaard en Westvoorne. Daarnaast beheert het Streekarchief tal van particuliere archieven, zoals dat van kerkgenootschappen, bedrijven, verenigingen en families.
ZHhttp://www.allezoetermeerders.nlU kunt zoeken in de burgerlijke stand van Zoetermeer en Zegwaart 1812-1950, in de notariële en schepenakten 1677-1814 en in overige bronnen 1369-1998. 
ZHhttp://home.hccnet.nl/p.molema/hwweb.htmWelkom op de webpagina Genealogie Hoeksche Waard van Piet en Willeke Molema-Smitshoek. Met deze pagina bieden wij u een startpunt voor genealogisch onderzoek in de Hoeksche Waard (Zuid-Holland). De pagina wordt regelmatig aangepast. Allereerst ziet u hieronder de Hoeksche Waardse families waarvan wij gegevens hebben verzameld. Vervolgens een overzicht van enige archieven en vereni-gingen, waarbij (de collectie van) het Museum Hoeksche Waard in Heinenoord een bijzondere plaats inneemt.
ZHhttp://www.voorouder.nlDe Stichting Voorouder is een erfgoedinstelling die zich toelegt op bevolkingsreconstructie, genealogisch onderzoek en familiegeschiedenis.
ZHhttp://www.dordtenazoeker.nlDordtse historische gegevens en  meer.
ZHhttp://www.hgvs.netHistorische en Genealogische Vereniging Scheveningen. De HGVS heeft als doel het stimuleren, begeleiden en bundelen van activiteiten rond de studie van de geschiedenis van Scheveningen en vooral van Scheveningse families. Dr. A.W.E. Dek heeft de volledige genealogie van Scheveningen tot de invoering van de burgerlijke stand in beeld gebracht  (ook de later gevonden aanvullingen op deze genealogieën; deels gevonden buiten Scheveningen / ’s-Gravenhage zijn raadpleegbaar).
Het tijdschrift PRAAIBERICHTEN geeft bijzonder veel informatie over de Scheveningse families. 
ZLDhttp://www.zeeuwsarchief.nlDe geschiedenis van Zeeland kun je persoonlijk ontdekken én onderzoeken in het Zeeuws Archief. Het Zeeuws Archief is het Regionale Historische Centrum (RHC) van Zeeland. Het beheert en bewaart de archieven en collecties van Zeeuwse overheden, particulieren en bedrijven. Daarnaast is het Zeeuws Archief specialist in digitale duurzaamheid; het biedt digitale opslag, authenticiteit en toegankelijkheid in het Zeeuws e-Depot.
NBhttp://www.bhic.nlHet BHIC..
– is hét centrum voor geschiedenis van Noord-Brabant
– is hét centrum voor genealogie in Noord-Brabant
– is hét centrum voor lokale geschiedenis van noordoostelijk Noord-Brabant
LBhttp://www.allelimburgers.nlHet is de bedoeling dat hier uiteindelijk alle data uit DTB, BS en andere bronnen zoals schepenbankregisters en notariële akten, die relevant zijn voor genealogen en historici, raadpleegbaar zijn. Daartoe worden ze momenteel gedigitaliseerd en is een begin gemaakt met het maken van scans en het koppelen van deze scans aan de bestanden.
LBhttp://www.aezel.euSinds 2019 zijn alle data van Alle Limburgers opgenomen in aezel.eu. Dat is een innovatieve website waarin de gegevens uit Alle Limburgers gecombineerd worden met kadastrale gegevens van percelen en eigenaren, naast andere thema’s zoals Begraafplaatsen en Stolpersteine. Sinds die tijd worden er ook geen nieuwe gegevens meer aan Alle Limburgers toegevoegd, maar wel aan AEZEL. Aan het raadplegen van AEZEL en het downloaden van scans zijn geen kosten verbonden.
LBhttp://www.lgog.nlHet Koninklijk Limburgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap (LGOG) is dé historische vereniging van Limburg. Elk jaar organiseren we een breed program ma van lezingen, symposia, excursies en studiereizen. Ook geven we  publicaties  uit, beheren we een uitgebreide eigen historische collectie, zijn we actief op het gebied van educatie en doen we onderzoek naar de Limburgse geschiedenis. Alles wat het LGOG doet wordt voor én door de leden georganiseerd.
LBhttp://www.historischcentrumlimburg. nlHet HCL is met ingang van 2020 ontstaan uit een fusie van het Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL) en Rijckheyt. Het HCL verzamelt, beheert en presenteert de archieven en collecties van instellingen en particulieren in de Nederlandse provincie Limburg.