NGV Flevoland

Oorlogsverleden websites

https://arolsen-archives.org/en/De Arolsen-archieven zijn het internationale centrum voor nazi-vervolging met ’s werelds meest uitgebreide archief over de slachtoffers en overlevenden van het nationaal-socialisme. De collectie bevat informatie over ongeveer 17,5 miljoen mensen en behoort tot UNESCO’s Memory of the World. Het bevat documenten over de verschillende slachtoffergroepen die het doelwit waren van het naziregime en is een belangrijke bron van kennis voor de huidige samenleving.
https://www.nationaalarchief.nl/beleven/nieuws/oorlogslevensnlIn Oorlogslevens.nl  gaat het om oorlogsbetrokkenen – nu alleen nog slachtoffers – die tijdens of na de oorlog zijn omgekomen. Denk daarbij aan gevangenen in (concentratie)kampen en gevangenissen, slachtoffers van bombardementen, tewerkgestelden, verzetsstrijders, militairen, Joodse, Sinti- en Roma-slachtoffers. Vanuit verschillende bronnen zijn de verhalen en ervaringen van mensen zichtbaar gemaakt. De levens zijn gereconstrueerd en op Oorlogslevens.nl te doorzoeken. De gegevens van bijna 300.000 oorlogsgetuigen zijn afkomstig uit zo’n twintig verschillende collecties en databases van historische instellingen waaronder het Nationaal Archief.
https://www.oorlogsbronnen.nl/Oorlogsbronnen.nl is het startpunt voor iedereen die meer wil weten over de Tweede Wereldoorlog in Nederland. De verhalen van de oorlog liggen verscholen in miljoenen originele foto’s, objecten, brieven, administraties, dagboeken, affiches, krantenberichten, filmbeelden, et cetera. Deze ‘stille getuigen’ zijn afkomstig uit de collecties van meer dan 250 archiefinstellingen, musea, herinneringscentra en bibliotheken in binnen- en buitenland. Op Oorlogsbronnen.nl worden deze collecties aan elkaar gekoppeld rondom gebeurtenissen, plaatsen, personen en thema’s.
http://www.eenlaatstesaluut.nlOp deze website staan de namen van in Friesland geboren oorlogsslachtoffers en de namen van mensen die in Friesland zijn omgekomen tijdens de Tweede Wereldoorlog.  De site is de digitale versie van de boeken ‘Een laatste saluut’ en ‘Strijders, onderdrukkers en bevrijders’ van Jack Kooistra. (Penn Uitgeverij. Leeuwarden 2005.).  Middels de zoekpagina kunt u, aan de hand van verschillende criteria, het register met ruim 7000 namen doorzoeken.  Alhoewel het wel het streven is, pretendeert de site niet foutloos en compleet te zijn. Eventuele opmerkingen en suggesties kunnen via de contactpagina aan ons worden gemaild. De site is zo opgezet dat nieuwe informatie en verbeteringen eenvoudig kunnen worden verwerkt.  Surf rustig rond, ontdek de site en kom nog eens terug om de ontwikkelingen te volgen.
http://www.kamparchieven.nlToegang tot archieven van Nederlandse (concentratie)kampen.
http://www.persoonsbewijzen.nlSinds 1 juni 2009 kunt u op deze website informatie vinden over Persoonsbewijzen uit de Tweede Wereldoorlog alsmede afbeeldingen van Persoonsbewijzen in combinatie met andere documenten en genealogische en persoonlijke gegevens waaronder ook levensverhalen. Deze website is interessant voor allerlei onderzoekers, waaronder genealogen, maar niet in de laatste plaats ook voor nabestaanden en nageslacht van oorlogsslachtoffers die niet meer over documenten of foto’s van hun familieleden beschikken
https://www.joodsmonument.nl/Het Joods Monument is een online monument voor de meer dan 104.000 personen die in Nederland als joden werden vervolgd en de Holocaust niet overleefden. Initiatiefnemer was emeritus hoogleraar Isaac Lipschits (1930-2008). Hij wilde de slachtoffers uit de anonimiteit halen, door elk van hen in beeld te brengen, met alles wat er over hen bekend is.
http://www. getuigenverhalen.nlDeze website houdt de verhalen en persoonlijke getuigenissen over de Tweede Wereldoorlog levend.
https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/centraal-archief-bijzondere-rechtspleging-cabrNa de Tweede Wereldoorlog werden ruim 300.000 Nederlanders onderzocht in verband met de bijzondere rechtspleging. Zij werden verdacht van samenwerking met de Duitse bezetter, verraad, NSB-lidmaatschap of het in dienst treden bij het Duitse leger. Veel van deze mensen komen voor in het Centraal Archief Bijzondere Rechtspleging (CABR). Het betreft zowel mensen die tot een straf zijn veroordeeld, als mensen van wie is gebleken dat de verdenking ongegrond was.
Het CABR is tot 1 januari 2025 vanwege privacywetgeving beperkt openbaar (B-beperking). Dit betekent dat u niet zelf in dit archief kunt zoeken, maar wel dossiers kunt komen bekijken.
http://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/zoekhulpen/tweede-wereldoorlog-dwang-arbeidDe term arbeidsinzet in deze zoekhulp wordt gebruikt voor personen die gedwongen werden om in de Tweede Wereldoorlog voor de Duitsers te werken, niet voor degenen die vrijwillig voor de Duitsers werkten. In het Nationaal Archief zijn archieven met stukken over de arbeidsinzet te vinden. Meestal zijn dit beleidsstukken met het accent op maatregelen en verordeningen die de Duitse bezetter uitvaardigde.
http://www.cbg.nl/bronnen/cbg-verzamelingen/oorlogsbronnen/De verzameling Duitse akten bestaat uit afschriften van akten van geboorte, huwelijk en overlijden van Nederlanders die tijdens de oorlogsjaren al dan niet gedwongen in Duitsland verbleven en niet in concentratiekampen waren ondergebracht. Enkele uitzonderingen komen uit Oost-Europese concentratiekampen of Nederlandse kampen. De afschriften zijn kort na de oorlog in opdracht van de geallieerden opgesteld door Duitse gemeenteambtenaren. 
https://www.niod.nl/Het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een Nederlands instituut voor de bestudering van de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de Holocaust en hedendaagse genociden. Het instituut werd bij het grote publiek vooral bekend door het mediagenieke optreden van de directeur Loe de Jong.
https://www.niodimagelab.nl/researchHet NIOD  Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidestudies is een nationaal en internationaal expertisecentrum voor interdisciplinair onderzoek naar de geschiedenis van wereldoorlogen, massaal geweld en genocides, inclusief de sociale gevolgen daarvan op de lange termijn. Daarnaast verzamelt, bewaart en ontsluit het NIOD archieven en collecties. Het NIOD ImageLab combineert het beeldhistorische onderzoek van het instituut met zijn waardevolle en omvangrijke collecties om nieuw onderzoek naar oorlog en beeldcultuur te genereren.
http://www.oorlogsgetroffenen.nlDeze digitale ‘Onderzoeksgids Oorlogsgetroffenen WO2. Terugkeer, opvang, nasleep’ is het resultaat van een samenwerkingsverband tussen het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis (Huygens ING) en het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie (NIOD). Het project maakte deel uit van het programma ‘Erfgoed van de oorlog’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Dit programma had tot doel de nalatenschap van de Tweede Wereldoorlog voor de toekomst te behouden en te ontsluiten. Tot het ‘erfgoed’ worden onder andere archieven, objecten en beeld- en geluidsmateriaal gerekend.
http://www.oorlogsgravenstichting.nlIn Nederland zijn 180.000 mensen door de Oorlogsgravenstichting geregistreerd als oorlogsslachtoffer. Mannen, vrouwen en kinderen die hun leven verloren tijdens de Tweede Wereldoorlog of tijdens gewelddadige conflicten daarna – zoals in voormalig Nederlands-Indië en tijdens recente vredesmissies.
http://www.4en5mei.nl/oorlogsmonumentenAchter oorlogsmonumenten gaan vaak bijzondere verhalen schuil. Dit geldt voor bestaande monumenten die nog steeds veel bezoekers trekken, maar ook voor nieuwe monumenten die met uiteenlopende beweegredenen worden opgericht. De diversiteit aan Nederlandse monumenten is groot en omvat bijvoorbeeld ook Indische monumenten en gedenktekens voor onze bevrijders. Al deze verschillende aspecten geven aan dat oorlogsmonumenten een belangrijk onderdeel vormen in ons herdenkingslandschap. 
http://www.beeldbankwo2.nlFoto’s, tekeningen, affiches en films houden de herinnering aan de Tweede Wereldoorlog levend. Het beeldmateriaal van de Nederlandse oorlogs- en verzetsmusea, herinneringscentra en het NIOD Instituut voor Oorlogs-, Holocaust- en Genocidenstudies is bijeen gebracht in Beeldbank WO2 die voor een ieder online beschikbaar is. 
http://www.nimh.nlHet Nederlands Instituut voor Militaire Historie (NIMH) is een gespecialiseerd kennis- en onderzoekscentrum op het gebied van de Nederlandse militaire geschiedenis. Het gaat om de geschiedenis van de Nederlandse strijdkrachten in de periode van de Tachtigjarige Oorlog tot nu. Het NIMH beheert een unieke militair-historische collectie en maakt deze toegankelijk voor een breed publiek. Daarnaast publiceert het instituut wetenschappelijke studies en verzorgt het onderwijs en lezingen. 
http://www.ondergedokeninfryslan.nlOnderduiken in Friesland. Het aantal onderduikers ten tijde van de Tweede Wereldoorlog in Friesland is gesteld op 23.000. Het is niet meer dan een zeer ruwe en waarschijnlijk te lage schatting. Betrouwbare bronnen die de gehele oorlogsperiode bestrijken ontbreken.
http://www. collectievmf.tresoar.nlCollectie Verzetsmuseum Friesland. Deze database bevat het deel van de collectie van het Verzetsmuseum Friesland dat overgedragen is aan Tresoar. Het materiaal omvat kranten, tijdschriften, pamfletten en strooibiljetten.
Op illegale-pers.tresoar.nl treft u een overzicht aan van uitsluitend de illegale uitgaven (met van 2 titels gescande exemplaren).
http://www.luchtoorlogfriesland.nlDeze  website geeft een overzicht van alle crashes en noodlandingen van vliegtuigen tijdens de Tweede Wereldoorlog waarbij één of meer bemanningsleden zijn omgekomen en begraven liggen (of lagen) in de provincie Friesland.
https://erichennekam.blogspot.comResearch voor schrijvers en zoekers.
https://stichting-stolpersteine.nl/Sinds 1992 maakt kunstenaar Gunter Demnig steentjes met een messing bovenlaag die gelegd worden in de stoep voor de laatste (vrij gekozen) woning van iemand die tijdens de Tweede Wereldoorlog slachtoffer geworden is van de nationaal-socialistische beweging. De stenen worden op aanvraag gemaakt en gelegd.